UNT/ Flera vattenläckor i centrala Uppsala

Jag bifogar en nyhet idag, en vattenläcka i centrala Uppsala. Antagligen inget som förvånar med tanke på kvaliteten på ledningssystem. Frågan är även om man resurseffektivt kan reparera ledningar på känsliga platser snarare än att gräva upp och byta allt. Avloppsledningar går det ibland bra att belägga med plastskikt på insidan istället för att gräva och byta ut allt.

/Lars Hylander


Upsala Nya tidning. UPPSALA 30 SEPTEMBER 2020

Hundratal var utan vatten – läckan åtgärdad

“Det rör sig om en vanlig vattenläcka, ett hundratal lägenheter är utan vatten under lagningsarbetet” säger Jonathan Sohl på Uppsala Vatten.

Uppdatering: Läckan är nu åtgärdad.

På morgonen drabbades delar av St Johannesgatan av en mindre översvämning efter att det började läcka från ett rör.

Ett hundratal lägenheter, framförallt studentbostäder, stod utan fram till elvatiden, då vattnet kunde slås på igen. Det berättar Jonathan Sohl på Uppsala Vatten för UNT.

– Det är en akut vattenläcka och därför har vi stängt av vattnet till bostäderna, säger han,

På morgonen berättade han att “grävkillarna” var på väg mot läckan.

Jag har inte hört något från våra grävkillar ännu, men det borde vara avhjälpt till lunch, säger han.

Nu är läckan åtgärdad och persoanlen på väg tillbaka.

Trafiken stördes inte av översvämningen eftersom vattnet rann ner i dagbrunnarna. Ett sms gick ut till de boende i området med information om att vattnet var avstängt under lagningsarbetet.

– Eftersom det är studentlägenheter är det inte alltid den som står på kontraktet som bor i lägenheten så sms är inte ett bra mätverktyg för att avgöra hur många som berörs, säger Jonathan Sohl.

Har någon fastighets källare skadats av översvämningen?

– Nej, det har inte runnit över jättemycket så vattnet har inte heller runnit in i någon fastighet, säger Jonathan Sohl.

Bilbo Göransson


Vatten stängdes av efter läcka i Uppsala

2020-09-30
 • Vid åttatiden på onsdagsmorgonen uppstod en vattenläcka i Uppsala.
 • Det var i området vid S:t Johannesgatan.
 • Vattnet för boende på Rackarbergsgatan stängdes av, men enligt Uppsala vatten ska boende fått tillbaka vattnet vid halv elva på förmiddagen.

Översvämmad korsning i centrala Uppsala

PUBLICERAD 

Korsningen Hjalmar Brantingsgatan/Torkelsgatan är översvämmad efter en vattenläcka under söndagen. Uppsala vatten har stängt av vattnet i området.


Två stora vattenläckor gör delar av Uppsala vattenlösa, delar av Kvarngärdet och kvarteret Ling vid von Bahrska häcken är utan vatten.


2013-07-20

Flera vattenläckor i centrala Uppsala

Under lördagen uppstod två vattenläckor i centrala Uppsala. Boende uppmanas att tappa upp vatten medan arbetet med läckorna pågår.

Under lördagen arbetade Uppsala Vatten med en större vattenläcka i Norby. Under eftermiddagen upptäcktes också en annan vattenläcka på Timmermansgatan i Svartbäcken. De inringande ska ha sett vatten komma upp på gatorna.

De boende uppmanas att tappa upp vatten och under kvällen ska arbetet starta med att få stopp på läckan, beroende på när arbetet i Norby är klart.

– Det är Timmermansgatan, från Repslagargatan och ner till järnvägsviadukten som berörs, men vi har inte stängt av vattnet där än, säger Kjell Eriksson på Uppsala Vatten.

Orsaken till läckorna är oklara.

2 kommentarer

 1. Ingen retention av marken gäller, förutom för när städerna och renhållningsföretagen gör sig av med reningsverksslammet, flisaska, komposter, fosforfällor och annat de kallar “Bio-xxxx”. Bioslam t ex- vad är det. Då gäller att inget går ner i grundvattnet eller ut från åkern, oavsett hur nära åkern ligger vattendragen eller ligger uppe på täcktdikade åkrar. Inget går vidare ut i sjön och till Östersjön.

  Fan trot- vid vårsmältningen i år så blev bäcken som gula floden, gulgrå av cement och betongurlakning från plattan som ligger 150 m ifrån bäcken. De har aldrig sett bäcken med den färgen förut. Men Hallstahammars kommun anser att detta är inget tecken på problem för Biototal. De får senare visa med kontrollplaner att allt är ok. När anläggningen väl är igångsatt.

  100 000 ton avloppsslam och andra restprodukter från staden skall ligga på plattan, som helt saknar kanter, allt lakvatten rinner rakt igenom den porösa betongen eller ut från kanterna, vi har när det regnat inte sett några vattenpölar på plattan, så så gott som allt lakvatten kommer rinna rakt ner i marken- och vidare till bäckar och grundvatten.

  Men detta gör inget- det förstör inte Östersjön.

  Inte heller ledningssystemen. 25% av dricksvattnet försvinner på vägen till abonnenterna.

  När Torsten Werner granskade Köpings miljöredovisningar för reningsverket för 2015-2019 så konstaterade han att hälften av vattnet visste man inte var det kom ifrån.

  (Torsten har räknat på Billingens reningsverk och konstaterar där att 2/3 av allt vatten kommer från annat håll än dricksvatten via avloppen. )

  Den skiten som lämnar rören och ersätts av mycket annat vatten är enbart positivt för kommunerna, avloppsvattnet blir ju renare då redan före behandlingen.

  Men avloppsvattnet rinner ut utmed rören under staden. Detta avloppsvatten går inte heller ut i vattendragen och vidare till Östersjön, eller förstör grundvattnet. Inte ens om rören är läckage i i åar, bäckar och våtmarker som är täckta av asfalt eller gräsmattor eller hus.

  Bättre då att ge sig på hästnäringen.

  Vad är det sveriges Havs och vattenmyndighet och Svenskt vatten med kommunerna ägnar sig åt mer än rent bedrägeri och stöld och folkfördrivning?

  Men det är lönsamt för stat och kommuner. Men medborgarna på landsbygden sätts på undantag och är bra mjölkkor för att få städernas ekonomi att gå runt. Vi är undersåtar, inte medborgare.

  /Anders

 2. Hej Anders,

  Tycker du på ett underhållande och dräpande sätt lyfter fram den bristande helhetssynen och det ologiska i dagens vattenvårdsarbete. Till din beskrivning kan läggas slammet som inte lägga på åker utan på tippar och vägrenar varifrån fosfor och kväve läcker. Jag brukar säga att mycket av miljöarbetet i dag går ut på att flytta problem till annan plats och annan tid. Och så förstås klä hanteringen med fina ord…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *