HAV-webinarium 23 sept om uthållig dricksvattenförsörjning

Hej VA i tiden!

Deltog på ett webinarium 23 sep 2020 om uthållig dricksvattenförsörjning. Se ppt-presentation. Positivt var att föreläsarna är medvetna om utmaningar med läckande ledningar, eftersatt underhåll på kommunala ledningar och dålig beredskap sedan kraven på beredskapsbrunnar tydligen tagits bort för ett drygt decennium sedan.

Livsmedelsverket har på sistone varit ensam som myndighet att poängtera att försörjning av livsmedel måste säkras. Men när maten tog slut i affärerna pga hamstring i våras så insåg fler myndigheter hur viktigt det är. Man kan tänka sig läget om orsaken varit en långdragen konflikt!

Försvarets utmaningar med vattenförsörjning belystes.

Livsmedelsverket har tidigare haft fokus på kvalitet på dricksvatten, men nu även kvantitet, bl a med erfarenheterna från torkan 2018.

Jag ställde några frågor om möjligheten att öka färskvatten i landskapet genom infiltration och lämpligheten att tvångsansluta fastigheter till kommunalt vatten om de har fungerande enskild vattenförsörjning. Ingen vågade förstås uttala sig om ”lämpligheten” men redogjorde för läget inklusive pågående domstolsfall, som kommer att svara på om det är förenligt med nuvarande tolkning av lagen.

Jag ser ett problem om domstolen kommer fram till att kommunerna har rätt att tvångsansluta trots fungerande enskilt VA. Den frågan får vi fundera på hur vi kan följa upp om domstolen nu skulle ge kommunerna fritt fram.

Det var ingen positiv respons på att ha med en representant för enskilda brunnar i arbetsgruppen för vattenförsörjning. Gruppen leds av HaV.

Mvh!

Lars

Agenda

  • Kort inledning av SLU Future Food
  • Föredrag: Dricksvatten- beredskap i Sverige. Hur bra är vår beredskap av dricksvatten? Vi får en presentation av Livsmedelsverket som ger inblick i vår användning av dricksvatten bla utifrån Livskraft- mätt och frisk samt några exempel som hjälper oss att förstå, kemikalier i dricksvatten och nödvatten i stora städer. Från SLV deltar Per-Erik Nyström samt Christina Nordensten, Pär Aleljung och Maria Khalili. 45 min.

Presentationsbilder: 20200923 Beredskap dricksvatten_Livsmedelsverket


¼ av svenskarna har egen brunn, antingen i bostaden eller sommarstugan. Det är en grundsäkerhet som regering och myndigheter borde värna om.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *