Sveriges behov av fosfor i form av mineralgödsel mm. Import fosfor ca 33 000 ton.

Sverige importerade 10 300 ton fosfor i form av mineralgödsel År 2010 Källa: SCB 2012a Reglerna för ekologisk produktion tillåter inte fosfor i lättlöslig mineralgödsel, men även ekologisk odling behöver fosfor för sin produktion. Inhemska fosforkällor används då, så som inköp av konventionell stallgödsel, certifierad biogödsel, visst slakteriavfall mm, samt även då från import. 2011 importerades gödningsmedel enligt kod 31010000 hela 29 603 ton och utöver enligt kod 31051000 – 3 047 ton . Samt att av densamma och samma typ gödningsmedel exporterade Sverige 7 199 ton. Så Totalt importeras under 2011 minst 600 ton fosfor i slakterirester som användes som gödningsmedel i Sverige. (Källa SLU)

Lite intressant om man beaktar den officiella rapporten Försäljning av mineralgödsel för jord och trädgårdsbruk 2017/2018 För fosfor i mineralgödsel uppgick här försäljningen till 14 300 ton 2017/2018. ( se bifogad fil)

Samtidigt som man kan avläsa inom flertal andra källor att fosfor läckage lär har minskat inom
jordbruket ?

Vi har även en stor minskning av arealerna jordbruksmark i Sverige som dessutom inte läggs i träda. 2014/2015 hade vi en minskning av jordbruksmark med 10.000/ ha, 2015/ 2016 minskades med 14.000/ ha, medans areal som då lades i träda endast ökade med 2.800/ha. Ja denna trend fortsätter…. Mellan 2016 och 2018 så minskade åkermarken i riket med ytterligare 92 900 ha

Samtidigt går det även att utläsa följande.

Siilinjärvi: Huvudleverantör av fosfor till Sverige bryter 850 000 ton Apatit, utökad produktion 1 miljon ton2020 . De är inte de enda aktörerna som vill leverera! LKAB försöker nu också komma med i detta spel att få producera mineralgödsel..

Det bör dock här poängteras att 66% av slammet från reningsverk inte används på åkermark och omfattas därför inte av dessa siffror för spridning där. //MR

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *