Artiklar om avloppslam

Avloppets kväve och humus bör också återvinnas”
UPPDATERAD 2018-07-24 PUBLICERAD 2018-07-24
Miljöminister Karolina Skog bör inte upprepa tidigare års misstag
att låta uppdraget omfatta bara fosfor, skriver Håkan Jönsson,
professor i kretsloppsteknik SLU med flera.

Avloppsslam innehåller ingen lättlöslig och därmed användbar fosfor
Det viktigaste argumentet för att sprida slam har varit att återföra fosfor till jordbruksmarken. Fosfor anses vara en ändlig resurs och slamspridningen har beskrivits som ett ”kretslopp mellan stad och land” eller som”växtnäringsåterföring från tätorterna”
 Det visar sig nu att denna beskrivning är felaktig.

JTI: Läkemedel i källsorterat klossetvatten och latrin

Avloppsslam på åkrer, Torsten Lundberg

Kretslopp i odling och samhälle, Olle Pettersson

P Tidaker – Sånga-Säby Ekerö: Växtnäringsflöden & kretsloppsbaserade tekniker

SR- Regeringen vill förbjuda slam på åkrar

Carl Lindström: De som tror att avlopp bidrager till förbättring av miljö och hälsa ska läsa
detta och besöka wwwbiosludged.com.
I USA sprids uppfattningen att avloppen kan jämföras med terroraktivitet
genom avancerat oförstånd !

Brev till Torsten Lundberg
Hej Torsten, jag har blivit ombedd att svara på ditt mail till Naiara [Pereira Cunha, v orf MP],
eftersom jag engagerat mig mycket i kommunens kretsloppsarbete.
Precis som du skriver har regeringen tröttnat på att det sprids slam med
tungmetaller mm på våra åkrar och har tillsatt en utredning för att få stopp på detta.
Deras uttalade mål är att fosforn ska tillbaka till åkern utan att förorena. Det tycker
vi i Miljöpartiet i Södertälje är alldeles utmärkt. Självklart är det de miljöpartistiska
ministrarna som ligger bakom! En trolig slutsats är att man kommer att elda
slammet och få ut ren fosfor. Tyvärr försvinner samtidigt kvävet och den viktiga
humusen, som verkligen behövs i våra leråkrar…..

Gunnar Lindgren om slam
 Slammets andel av växtnäringen till jordbrukets kretslopp är kraftigt överdriven: Slammets innehåll av växtnäring är närmast betydelselöst för jordbruket.
 Den fosfor som kommer med avloppsvattnet har gjorts svårlöslig med avsikt i reningsverken och är i avloppsslammet inte till någon nytta för svensk växtodling.
 Därmed blir slamspridningen ett sätt att bli kvitt ett riskfyllt avfall i vår livsmedelsproduktion.
Detta måste upphöra.

DN_Debatt,_2018-07-17
DN Debatt. ”Sveriges återvinning av fosfor måste börja ta fart”
För att vi på allvar ska kunna sluta jordbrukets kretslopp och bli självförsörjande på
det som är åkrarnas viktigaste näringsämne behövs en teknikneutral lag som vågar
ställa krav på en snabb och ambitiös omställning, skriver miljöminister Karolina Skog
(MP) tillsammans med representanter för miljö- och återvinningsindustrin.
PUBLICERAD 2018-07-16

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *