Karlskoga- Töm ut poolens vatten på den egna gräsmattan och låt det infiltrera. Reningsverken tål inte klor

Töm ut poolens vatten på den egna gräsmattan och låt det infiltrera.

Markrening av vattnet rekommenderas då reningsverken inte tål klor och inte heller kan bryta ner de organiska klorföreningarna.

Ännu ett exempel på att markrening är bättre än kommunala reningsverk.

/TW

__________________________________________________________________

I pandemins spår investerar många i sina hem vilket har lett till en ”pool-boom” enligt poolbranschen. Nu är det viktigt att poolerna töms på rätt sätt så att inte naturen eller VA-nätet tar skada.
(Länk till Karlskoga Energi & miljö)

Om man inte tömmer poolen på rätt sätt belastar de stora vattenmängderna hela avloppssystemet vilket försvårar den normala reningen. Reningsverket har även svårt att hantera kemikalier såsom klor vilket stör reningsprocessen.

– Man ska inte tömma poolvatten i avloppsnätet, till exempel via bostadens duschbrunn eller badkar. Att tömma det i dagvattnet, det vill säga i brunnarna ute på gatan, är inte heller någon bra idé eftersom det kan ta död på mikroorganismer och annat djurliv i vattnet. Vi uppmanar alla att tömma poolen på gräsmattan eller någon annan yta på tomten så att vattnet infiltreras i marken, säger Peter Jarl, kommunikationschef på Karlskoga Energi & Miljö.

Avklorering viktigt

Innan poolen töms behöver den avkloreras. Det görs antingen genom att vattnet får stå ute i solen några dagar så att allt fritt klor förbrukas, eller genom att tillsätta någon av kemikalierna natriumsulfit eller natriumtiosulfat.

– Följer man de här råden så minimeras risken att tömningen av poolen gör skada, säger Jarl.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *