2020-09-13, Den lilla människan Anna, ”Vem är du?”

”Vem är du?”

Vem är du som är med att stifta lagar som gör att en liten människa tvingas sälja sitt hem för jag har en biologisk kropp som måste bli av med sitt skräp?

Vem är du som svänger dig med orden mänskliga rättigheter, humanitet och demokrati och samtidigt är passiv när människor tvingas från sina hem/stugor/liv pga de allra lägsta stegen på behovstrappan?

Vem är du som tar dig rätten att påtvinga andra människor stora ekonomiska pålagor för att exploatera att redan bebyggt område?

Vem är du som står där och applåderar vårdpersonal för att sedan tvinga densamma bort från sitt hem?

Vem är du som stämplar din näste som en miljöbov utifrån biologiska behov, för denne inte har en börs som är lika tjock som din?

Vem är du som sätter upp spelregler för hur alla skall leva trots våra olika förutsättningar?

Vem är du som kan begära att en fattig människa ska slängas ut ur sitt hem pga pengar inte finns för de nya regelverken inom vatten/avlopp, samtidigt som du sjunger, talar och skänker pengar på välgörenhetsgalor?

Vem är du att tala om att jobba och utbilda sig för bättre lön när du samtidigt är beroende av mig på golvet för att klara din vardag?

Vem är du att tala om miljö när du själv vältrar dig i lyxkonsumtion?

Vem är du att klandra den lilla människans önskan om att bara få bli lämnad ifred?

Det är inte jag som är den store miljöboven, det har jag inte råd att bli…

Ur hjärta
Ur sinne
Med rak rygg
”Den lilla människan Anna”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *