Köping- Brev till lantmäteriet om att kommunala tjänstemän är bortjagade från område på NorrMälarstrand

Från: Rydberg, Christer <crydberg@te.com>
Datum: 10 september 2020 11:56:31 +02:00
Ämne: Ledningsförättning Norra Mälarstranden Köping 27/8 2020 – tillägg för protokoll.
Till: Svante.Backstrom@lm.se, Elin Granberg <Elin.Granberg@vme.se>
Cc: 2:34 (kennethpeterson@hotmail.se) <kennethpeterson@hotmail.se>, Lars-Göran Carlsson <lgc.hilmer@icloud.com>, anders@segerberg.me, kent andersson <kent.1969@outlook.com>

Hej Svante & Elin,

Jag vill med detta mail klargöra en del saker som sades på mötet 27/8 så att rätt blir rätt och förtydliga några synpunkter på förrättning som helhet och att detta mail lägges till protokollet för mötet 27/8.

Vi kan börja med diskussionen jag hade med Elin rörande då hon säger att Köpings Kommun/VME inte varit välkomna i vårt område i Stäudd samfällighet, det stämmer helt utmärkt att ni inte är om man helt oanmält bara kommer ner och beträder privat tomter och förenings marker för att göra byggförberedelser och jag vill även förtydliga att det finns inga allmänna ytor här utan alla våra marker i Stäudds samfällighets område ägs av föreningen eller av privata personer.

 Hur vet jag nu att ni gjorde detta intrång, jo det var nämligen jag själv som kom på era 3 tjänstemän stående först på Lars & Brittas tomt vid ängen för att sen konfrontera dom vid förenings äng. Men att som du Elin skylla på att ni inte kunnat arbeta i området med förberedelser för ex. lednings förrättning stämmer inte, det är helt enkelt inte sant det du då säger då vi har skickat mail till dig, Dennis Fast och

KK Teknisk Kontoret den 21 juni 2018 12:40 se bifogad skrift växling i mail (anm: se nedan).

Ni har efter detta valt att under mer än 2 års tid inte kontaktat oss på dom telefonnummer som vi givit till er i bifogat mail. Så Elin rätt ska var rätt ni har haft över 2 år på er att höra av er för att få tillgång till vårat område, men ni har valt att inte göra det, så kom inte och säg att ni inte haft möjlighet till fysisk platsnärvaro i Stäudds samfällighet för det är inte sant.

 

Svante, nu till nästa sak rörande förrättningen. Jag anser att förrättning borde ogiltigförklaras bl.a. för att man ansökt om en vägbredd som i vårt område är ca 3m +-0,5m här och var, och när då kommunen som jag har förstått hävdar arbetsbredd 8m/16m om det nu är sant så borde bara det vara diskvalificerande, angivna verkliga bredder måste matcha med ansökan för annars stämmer inte verkligheten med dom arbetsbredder som är angivna i ansökan och då har även helt plötsligt även vi vanliga tomtägare blivit sakägare i förrättningen för att kunna skapa detta utrymme som i verkligheten behövs.

 

Nästa punkt, nu har jag inte lyckats hitta den lagen tyvärr, men jag har hört att man enligt lag inte får stänga av/ner en väg så att det påverkar blåljustrafikens framkomlighet utan alternativa vägar finns. Jag tycker att i en förrättning som har dessa förutsättning så måste det vara ett skallkrav att det framgår hur tunga nyttofordon som soptömning, slamtömning, matleveranser från bl.a. ICA och övriga leveranser ska komma fram under byggnationen, sist men inte minst så måste det göras alternativa vägar för blåljus fordon och deras framkomlighet till fastigheter. Svante, då igen så blir vi privata tomtägare plötsligt sakägare då kommun/VME måste ta våra privata tomter i anspråk för tillfälliga vägar.

 

Fler frågeställningar i detta ämne, hur skall jag ta mig ut på huvudgrusvägen från området för att skjutsa till och från skolbussen som går från Hogsta och vi är ca 6 barn som har det behovet! Det går inte att vänta tills någon grävmaskinist eller lastbil bara ska flytta sig eller gräva klart, det måste vara ett skallkrav att alternativa färdvägar redan är förberedda och kan delges i ledningsförrättning, det duger inte att säga som Elins sa att vi gräver där vi står… vad är det för planering och konsekvens tänk?

Vi är också ett flertal som har våra bostäder som utgångspunkt i våra yrken och vi måste ha full tillgång till vägarna för att när det så krävs kunna transportera oss till och från våra kunder m.m.

 

Sen saknas från Kommun/VME avtal med ledningsägare för återställande av eventuella avgrävda kablar som fiber existerande vatten m.m. Som sagt många har sin yrkes sysselsättning här nere och är beroende av fiberkommunikationen så jag föreslår att Kommun/VME redan nu upprättar ett serviceavtal där inställelsetid är max 2timmar till påbörjade reparation med ägaren av fiberkabeln.

Med vänlig hälsning
Christer Rydberg
070-967 5145
Hogsta 2:43 Stäudd

___________________________________________________________

Bilagd tidigare mailväxing:

Från: Elin Granberg <Elin.Granberg@koping.se>
Datum: 26 juni 2018 16:11:58 CEST
Till: Sabina Rydberg <srydberg@me.com>
Kopia: Dennis Fasth <Dennis.Fasth@koping.se>, KK Diariet Kommunstyrelsen <diariet.ks@koping.se>
Ämne: SV: SV:  Besök i Stäudd Samfällighetsförening

Hej Sabina!
Jag antog att det var områdena som beskrivs i detaljplanen, PL 233 Hogsta 1:11, 2:13 i Munktorp, där mina medarbetare var ute och gick. Jag kan ha missförstått. Följ denna länk och säg till om jag är på fel ställe:

https://koping.se/kommunens-planarbete/detaljplaner/gallande-detaljplaner/pl-233-hogsta-111-213-i-munktorp.html

Hälsningar
Elin Granberg
VA-chef

_________________________________________
Köpings kommun, Tekniska kontoret, 731 85 Köping
Besöksadress: Kristinelundsvägen 4
Telefon: 0221-253 99
E-post: elin.granberg@koping.se
Webbplats: www.koping.se

—–Ursprungligt meddelande—–
Från: Sabina Rydberg [mailto:srydberg@me.com]
Skickat: den 25 juni 2018 16:51
Till: Elin Granberg
Kopia: Dennis Fasth; KK Diariet Kommunstyrelsen; kennethpeterson@hotmail.se; ulf-knutsson@hotmail.com
Ämne: Re: SV: Besök i Stäudd Samfällighetsförening

Hej Elin,

Det är inte alls sant. Föreningens mark är inte allmän platsmark.
Min man såg era kollegor gå på både föreningens och en av våra grannars tomt. Han stoppade dem och sa till dem.

Det finns ingen allmän platsmark i vårt område, de borde ni ha koll på.
Det som inte ägs av privatpersoner ägs antingen av föreningen eller Bengt Sävström!

Vår önskan om dialog står fortfarande kvar!

Med vänlig hälsning,
Sabina Rydberg

25 juni 2018 kl. 14:09 skrev Elin Granberg <Elin.Granberg@koping.se>:

 

Hej Sabina!

Vi är ute och tittar på plats för att försäkra oss om att kartan stämmer med verkligheten. Vi kommer inte att gå in på privata fastigheter utan rör oss på allmän platsmark.

Vi kommer att kontakta markägare om vi har frågor och funderingar, tack för kontaktuppgifterna.

Hälsningar
Elin Granberg
VA-chef

_________________________________________

Från: Sabina Rydberg [mailto:srydberg@me.com]
Skickat: den 21 juni 2018 12:40
Till: KK Tekniska Kontoret; Elin Granberg; Dennis Fasth
Kopia: ulf-knutsson@hotmail.com; kennethpeterson@hotmail.se
Ämne: Besök i Stäudd Samfällighetsförening

Hej Elin och Dennis,

Vi har haft besök i Stäudd Samfällighetsförening av tre av era kollegor.

Enligt uppgift så var de här för att detaljplanera för ledningar och pumpstationer.

Vi i styrelsen i Stäudd Samfällighetsförening finner det mycket märkligt att någon av oss inte blir kontaktade innan ni kommer ut och kliver in på vår mark. Det hör väl ändå till god ton?

Vi hade då haft en chans att informera våra medlemmar på förhand om vad som pågår. Nu har ni skapat oro och ångest för flera av dem. Det är ett ångestladdat ämne för föreningens medlemmar då flera kommer bli tvungna att sälja sina fastigheter för att de inte har råd med ert lösning.

Här är våra telefonnummer för framtida bruk:

Kenneth Pettersson, ordförande, 0702061865

Ulf Knutsson, kassör, 0705320314

Sabina Rydberg, sekreterare, 0707631814

 

Christer Rydberg pratade med era kollegor och bad dem framföra till er i VA-planeringsgruppen att vi fortsatt vill ha diskussion med er.

Situationen är inte densamma som den var för 7-10 år sedan och det är verkligen hög tid att ni väljer att diskutera fram den bästa lösningen för oss, tillsammans med oss!

Eftersom det är ett slutet projekt och VI ska betala borde det vara självklart att vi får vara med och bestämma.

Med vänlig hälsning,
Sabina Rydberg
Sekreterare Stäudd Samfällighetsförening

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *