Köping/ Brev till Lantmäteriet: Lantmäteriförrättning ärende U18215, rättsförlust för sakägare att ej kunna deltaga

Från: anders segerberg <anders@segerberg.me>
Skickat: den 3 september 2020 14:47
Till: Bäckström Svante <Svante.Backstrom@lm.se>
Kopia: Sakägarna
Ämne: Lantmäteriförrättning ärende U18215, rättsförlust för sakägare att ej kunna deltaga

Svante Bäckström 

Som vi sakägare framhållit till dig i e-post om denna lantmäteriförrättning besannades våra farhågor då 7 st sakägare ej deltog i mötet 2020-08-27.

Utifrån rättegångsbalkens regler har lantmäteriet medvetet åsidosatt dessa sakägares möjligheter att genom deltagande fysiskt enligt lag tillvarata sina intressen i förrättningen.
Genom lantmäterimyndighetens egna regler som inte harmonierar med expertmyndigheten folkhälsomyndigheten om 50 deltagare i möten åsidosätter lantmäterimyndigheten gällande lagstiftning.
Vid det digitala mötet kunde inte alla höra och tala samt se bilder vilket gör att det inte kan betraktas vara rättsligt genomfört. På grund av denna brist på förståelse för sakägarnas digitala förutsättningar har lantmäterimyndigheten beslut om digitalt möte åsamkat en rättsförlust för de sakägare som inte har digital kompetens och beslutet innebär en åldersdiskriminering för vissa sakägare.
Dagens möte kan därför inte formellt sett utgöra en juridiskt sett genomförd lantmäteriförrättning och kan därför komma att ogiltigförklaras såvida inte ett fysiskt sammanträde sker före 2020-09-27.

Vi emotser ett skriftligt besked på vår inlämnade skivelse.

Sakägarna:

Bengt Säfström, Mathias Hellström, Kent Andersson, Kenneth Pettersson, Christina Hofberg, Erik Berndtsson
Fredrik Isaksson, Anders Isaksson, Sofia Kumlin, Gunnel och Jan Isaksson

genom
/Anders Segerberg, mobil 070 530 9393, e-mail anders@segerberg.me
_________________________________________________________________________

Svar
7 september 2020
  16:12  34 KB

Cc: Sakägarna

Hej!
Enligt skrivelse från Lantmäteriet daterad 2020-08-24, aktbilaga SK2, förklaras nuvarande speciella läge med pandemin och val av videosammanträde. Ett sammanträde (fysiskt) har hållits i ärendet 2019-04-05 och en längre tidsfrist har givits fram till 2020-09-27 för att inkomma med synpunkter via brev, e-post eller telefon.

Lantmäteriets riktlinjer uppdateras ständigt och jag/vi hoppas givetvis att möjligheterna för fysiska sammanträden öppnas upp inom kort.

Lantmäteriet betonar återigen vikten av att markägare ger sin röst till tals så att beslut kan fattas på korrekt underlag.

Med vänlig hälsning

cid:image001.png@01D5575A.D549BBB0

Svante Bäckström
Förrättningslantmätare Katrineholm

E-POST svante.backstrom@lm.se
TELEFON 0150-776 10
ADRESS www.lantmateriet.se/hittakontor
WEBBPLATS www.lantmäteriet.se
FÖRBOKADE BESÖK Trädgårdsgatan 1 A, Katrineholm
POST Lantmäteriet, 801 82 Gävle

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *