Köping/ Lantmäteriförhandling, utskickade handlingar samt förhandling 2020-08-27

Material från tidigare möte i april 2019 och LMs protokoll mm hittar du här.

______________________________________________________________________________________

 

Lantmäteriförhandling, utskickade handlingar (kallelse 5 juni):

Ej lösenordsskyddade dokument: 

Lösenordsskyddat innehåll (länk)
(lösenordet är den 4 siffriga PIN koden till mötet )

  • Kallelse med info om hur man kopplar upp sig på mötet
  • Ersättningsutredning

Förhandling

Aktbilagor:

Sakägarförteckning

AV1-AV3 Överenskommelser

YR1-YR10 Yttranden

YT1-YT10 Yrkanden

Ovanstående, förutom sakägarförteckning saknas tillgänglighet till. Svante Bäckström ombedd att skicka dem 2020-08-30. – delvis mottaget 2020-08-31.
Samtidigt påpekat att många inte kommit åt sidorna på lantmäteriets hemsida. Inte någon än som jag vet, som fått det att fungera. (anm: Webansvarig-anders segerberg)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *