Köping- Lantmäteriförhandlingar 2020-08-20, Egna anteckningar utöver LM protokoll

Deltagare- upprop-
Nedanstående svarade ej, eller kunde inte göra sig hörda

 • Berghagen- svarar ej, inkopplad
 • Hogsta- svarar ej, inkopplad
 • Berntsson- svarar ej
 • Forsling, Hogsta 1:14- svarar ej
 • Stäholm 3:14, Mathias, svarar ej
 • Christina Hofberg- svarar ej, inkopplad, inget ljud åter
 • Bergudden- LM hör dem ej
 • Dåvö 2:2. Anders Isaksson med, Fredrik och Gunnel ej med
 • Stav 11:4: svarar ej
 • Hovgården 1:5-svarar ej
 • Hovgården 1:7- svarar ej
 • Hogsta 2:14- svarar ej
 • Hogsta 2:13- Närvarande
 • Kent Andersson- svarar ej, inkopplad, ej möjlighet att skriva.

Ledningsrätt- enbart för allmänna ledningar. ej privata.
Avslutande prövning och slutersättning efter genomfört projekt.
Samråde skett med länsstyrelsen (om forminnen) samt xxx. Ej med sakägare.

Tillägg Hogsta 1:11: Oro för de närmast boende ang sprängningen. Berg går i dagen, husen står nära.

Tillägg Hovgården Ga:1. Kommer den nyligen anlagda bryggan att kunna användas? VME behöver komma ut och titta, Lantmätaren har inte varit där, enbart studier av flygblad och kartor.
Elin granberg, VME förklarar att de vill ha ledningsrätten nu, därefter prövas om ledningen skall dras eller ej.

Hogsta 2:13: VME stämmer av med blåljuspersonal om ok under projektets gång.

Christer Rydberg: Avgrävda fiberledningar ger problem när folk jobbar hemifrån. Avtal önskas, t ex med återställningstid 24 tim. Inte enbart skadeståndsanspråk efter projektets slutförande.

Sammanträdets avslutande: Protokoll skickas ut på webplatsen. Kartor och beskrivningar publiceras där. Troligt beslut inom 2 mån.

/Anders Segerberg

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *