VLT/ Görs skillnad på skit och skit i vårt dagliga vatten?

Görs skillnad på skit och skit i vårt dagliga vatten?

Man kan bara instämma i signaturen Håla R:s inlägg om att det är förskräckligt att vattnet i vår vattentäkt Mälaren tidvis inte ens duger att bada i. Ett rejält regn räcker för att all möjlig sörja från stadens gator och andra marker ska sköljas orenat ut i Mälaren genom en så kallad bräddning.

Trots vattentjänstlagens krav på att inte förorena våra vattendrag är bräddning tillåten från kommunernas sida. Däremot beslutar kommunerna ogenerat att tvångsansluta enskilda fastighetsägare till kommunala verksamhetsområden med motivering att de förorenar våra vattendrag……..

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.