Uppdatera dasset med vattenburen klosett: Maildiskussion med Naturskyddsföreningen ang deras syn på små avlopp, t ex torrdass

______________________________________________________________________________________

Från: Lars Hylander [mailto:kungsgarden@telia.com]
Skickat: den 6 juli 2020 20:37
Till: ‘anette.ericson@naturskyddsforeningen.se’ <anette.ericson@naturskyddsforeningen.se>
Ämne: Uppdatera dasset med vattenburen klosett?

Hej!
Lars Hylander här, tidigare medlem i Naturskyddsföreningen och kurskamrat med er tidigare GD, Svante Axelsson. Jag blev lite nyfiken på er broschyr ”Viva vatten – uppdatera ditt avlopp”. Hur ska Erik Kohlströms illustration tolkas och rubriken ”Leve vatten”? Propagerar SNF för att  utedassen ska ersättas med vattenburna klosetter?

Tacksam för snart svar trots semestertider.
Vänliga hälsningar!
Lars Hylander, Stora Prästgården, 754 40 Uppsala
______________________________________________
Från:
 Mia Svedäng [mailto:mia.svedang@naturskyddsforeningen.se]
Skickat: den 8 juli 2020 10:14
Till: Lisa Persson <lisa.persson@naturskyddsforeningen.se>; Lars Hylander <kungsgarden@telia.com>; Petra Holgersson <petra.holgersson@naturskyddsforeningen.se>; Alexandra Elias <alexandra.elias@naturskyddsforeningen.se>
Ämne: Sv: Uppdatera dasset med vattenburen klosett?

Hej Lars!

Tack för ditt mejl!

Och tack för din kommentar om Viva vatten-faktabladet om att uppdatera avloppet – så kul att du har kikat på tipsen som finns på Viva vatten-hemsidan!

Illustrationen till faktabladet Uppdatera ditt avlopp ( https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/viva_vatten_fixaavlopp.pdf ) är en lite skämtsam bild som inte visar vad faktabladet egentligen handlar om. Om man läser faktabladet så ser man att det handlar om att uppdatera gamla ineffektiva avlopp – något som det skulle vara mycket bra om det gjordes i större utsträckning än idag. Fortfarande finns 200 000 olagliga små avlopp i Sverige och åtgärdstakten är alldeles för långsam…

Vänliga hälsningar

MIA
Mia Svedäng, PhD
Sakkunnig Sötvatten
Senior Policy Advisor Freshwater
M +46 (0) 76 310 81 75
Mia.Svedang@naturskyddsforeningen.se
Hemsida: Viva vatten
naturskyddsforeningen.se

___________________________________________-

Från: Lisa Persson <lisa.persson@naturskyddsforeningen.se>

Hej Lars!
Jag skickar vidare ditt mail till Mia Svedäng som arbetar med Viva vatten-projektet hos oss. Det är hon som kan svara på detta. Vi är dock inne i semestertider nu så svaret kan komma att dröja.
Ha det gott,
Lisa Persson, Pressekreterare
_____________________________________________________

Från: Lars Hylander [mailto:kungsgarden@telia.com]
Skickat: den 8 juli 2020 22:35
Till: ‘Mia Svedäng’ <mia.svedang@naturskyddsforeningen.se>; ‘Lisa Persson’ <lisa.persson@naturskyddsforeningen.se>; ‘Petra Holgersson’ <petra.holgersson@naturskyddsforeningen.se>; ‘Alexandra Elias’ <alexandra.elias@naturskyddsforeningen.se>
Ämne: SV: Uppdatera dasset med vattenburen klosett?

Tack för svar Mia.

Varför förlöjligar ni dasset, som är den miljövänligaste och klimatsmartaste hanteringen som finns för vår avföring. Samt med resurseffektivt kretslopp av växtnäringen utan att erhålla ett farligt kretslopp av POP och giftiga tungmetaller som kadmium, kvicksilver etc.

Varför har ni valt att förlöjliga den naturvetenskapligt bästa lösningen vi har, men nämner inte korrekt de kommunala reningsverkens stora bidrag till övergödning som är flerfalt större än de små avloppens. Det blir ju inte bättre av att Du framför faktafel vad gäller små/ enskilda avlopps bidrag till övergödning. Som Du vet släpps enskilda avlopps renade spillvatten ut i mark. I mark är det brist på fosfor så växterna slåss om att ta upp fosforn som kommer dit och det blir alltså inget läckage av fosfor om spillvattnet passerar 100 m genom mark innan det når ett ytvatten.

I motsats så släpper kommunala reningsverken ut det behandlade spillvattnet efter 95% P-rening i ytvatten. Det är i ytvatten vi har problem med övergödning!

Läget förvärras av att reningsverken regelbundet bräddar, dvs släpper ut orenat avloppsvatten t ex vid stora regnmängder. Detta bidrar direkt till övergödning. Varför presenterar ni inte detta istället för att med osakligheter förlöjliga landsbygdsborna?

Vänliga hälsningar!
Lars Hylander

_________________________________________________________________________

Ämne: VB: Miljövänliga toaletter

Jag har försökt få ett svar från SNF om varför de ”scammar” utedass och inte agerar för uthållig avloppshantering. Mia Svedäng svarade om utedasset på Viva vatten att det var en ”skämtsam” teckning. Jag har svårt att se nåt skämtsamt i att miljöinspektören håller för näsan när han tittar in i dasset. Inte minst mot bakgrund av att miiljöinspektören i Hallstahammar aldrig åkt ut till Tränsta när slamhantering pågått utan först flera dar senare. Och Ls svarar ju Patricia att lukt inte är nåt miljöproblem!

_________________________________________________________________________

27 augusti 2020 12:46:18 +02:00, skrev Lars Hylander <kungsgarden@telia.com>:

Fick idag tag på Mia på telefon. Bilden på dasset anser hon ”oförarglig”. Jag framförde att den indikerar att dass är dåliga och deras medlemmar med sommarstugor byter i rasande fart ut sina dass mot förbränningstoaletter m fl miljövidriga toaletter. Eller ansluter sig till kommunalt VA.

Mia hävdade att det inte är dasset som SNF vänder sig mot utan mot att många enskilda avlopp är dåliga genom att ledningarna läcker. Jag bad henne om information om en enda stad som inte läcker avlopp genom de kommunala avloppsledningarna.

För övrigt hänvisade hon till Naturvårdsverket om KARV eftersom SNF inte har resurser att bevaka deras bräddningar och slamspridning.

Mvh!
Lars

______________________________________________________________________________

Skicka artikel som  Arne G skrev så får Mia bättra på sin kunskaper, det förefaller finnas brister. Kanske en kurs med Peter R, Jonas C och Maria H skulle vara rätt medicin för SNF? Den administrativa staben tycks bara växa och växa? Pengar tycks ju inte saknas och inte undra på det så mycket som dom ringer runt och tigger allmosor.

Utifrån Mias svar så torde hon även kunna förklara vad som ligger till grund för de beräkningar som SMED presenterar. Mig veterligen finns inget material presenterat från någon kommun om de utsläpp som påstås komma från enskilda avlopp. tror det är dags att från alla kommuner begära ut all dokumentation som finns? Flödesmätningar, markförhållanden / Perkulation, analysresultat. vad har man analyserat bundet fosfor  eller fritt fosfor eller vad är det man mäter? Gällande kvävet, hur ser förhållandena ut för denitrifikation? Vilken alkalinitet råder hos recipienten?

Allt TORDE vara en offentlig handling, finns inget dokumenterat så ljuger de kommunala instanserna eller är det så att Hav har gömt alla dokumentation. Mig veterligen så kan inte en kommun neka till att lämna ut material från t.ex. miljökontoret eller de analyser som SKALL vara utförda av ackrediterat labb. Likaledes bör gälla Länsstyrelsernas insamlade fakta de har ju det övergripande ansvaret för tillsynen av reningsverkens påstådda funktion, – vad det nu är dom renar?

// Kent Leonardsson

_______________________________________________________________________________

Från: Mia Svedäng [mailto:mia.svedang@naturskyddsforeningen.se]
Skickat: den 25 augusti 2020 10:38
Till: Lars Hylander <kungsgarden@telia.com>; Lisa Persson <lisa.persson@naturskyddsforeningen.se>; Petra Holgersson <petra.holgersson@naturskyddsforeningen.se>; Alexandra Elias <alexandra.elias@naturskyddsforeningen.se>
Kopia: Therese Jacobson <therese.jacobson@naturskyddsforeningen.se>
Ämne: Sv: Miljövänliga toaletter

Hej Lars!
Tack för ditt mejl och för ditt engagemang i dessa frågor!
Vi måste prioritera våra medlemmar då det gäller att svara på mejl så tyvärr har vi inte möjlighet att svara på din fråga.
Om du har frågor om gödselhantering och regler för det föreslår jag att du vänder dig till Jordbruksverket.

Vänliga hälsningar
Mia Svedäng, PhD
Sakkunnig Sötvatten

_________________________________________________________________________________

Från: Lars Hylander <kungsgarden@telia.com>
Skickat: den 24 augusti 2020 07:50
Till: Mia Svedäng <mia.svedang@naturskyddsforeningen.se>; Lisa Persson <lisa.persson@naturskyddsforeningen.se>; Petra Holgersson <petra.holgersson@naturskyddsforeningen.se>; Alexandra Elias <alexandra.elias@naturskyddsforeningen.se>
Ämne: Miljövänliga toaletter

Hej SNF!

Igår besökte jag en 12000 m2, dvs 2 fotbollsplaner, stor betongplatta man byggt ute på bördig åkermark för att mellanlagra avloppsslam från reningsverk. Plattan är så dåligt byggd samt byggd utan bygglov, så lantbrukaren som tar emot slammet får inte använda den. Istället lade man i början av denna vecka ett par hundra TON avloppsslam direkt på åkern, 5 m från en mindre bäck.

Samtidigt har de närboende tvingats bygga om markbäddsanläggningar för sina enskilda avlopp.

Jag frågar mig var finns rimligheten när miljökontoret i aktuell kommun förelägger enskilda hushåll till oproportionerligt dyra anläggningar för avlopp från ett enda hushåll, medan avloppsslam från en hel stads årsproduktion tillåts läggas vid bäckens kant direkt på åkern!

Vore intressant om SNF objektivt kunde ta upp dilemmat med de moderna avloppen, där städerna använder vår viktiga åker som avstjälpningsplats för sitt avfall i form av kemikalieförorenat avloppsslam.

Vad säger ni om det?

Vänliga hälsningar!
Lars Hylander

_____________________________________________________________________

Från: Lars Hylander [mailto:kungsgarden@telia.com]
Skickat: den 25 augusti 2020 12:56
Till: ‘Mia Svedäng’ <mia.svedang@naturskyddsforeningen.se>; ‘Lisa Persson’ <lisa.persson@naturskyddsforeningen.se>; ‘Petra Holgersson’ <petra.holgersson@naturskyddsforeningen.se>; ‘Alexandra Elias’ <alexandra.elias@naturskyddsforeningen.se>
Kopia: ‘Therese Jacobson’ <therese.jacobson@naturskyddsforeningen.se>
Ämne: SV: Miljövänliga toaletter

Hej Mia!
Frågan gäller Naturskyddsföreningens, inte Jordbruksverkets, policy angående avlopp, där det förefaller som om Naturskyddsföreningen helt förlorat greppet när man med argumentet eutrofiering siktar in sig på de som inte bidrar medan man blundar för kommunala avloppsverkens bräddningar rakt ut i våra övergödda ytvatten.

Att ni dessutom gör narr av dasset förlöjligar snarast er förening och övertygar inte mig att åter bli medlem.

Vänliga hälsningar!
Lars
_____________________________________________________________________________

Från: Lars Hylander [mailto:kungsgarden@telia.com]
Skickat: den 31 augusti 2020 11:34
Till: ‘Mia Svedäng’ <mia.svedang@naturskyddsforeningen.se>; ‘Lisa Persson’ <lisa.persson@naturskyddsforeningen.se>; ‘Petra Holgersson’ <petra.holgersson@naturskyddsforeningen.se>; ‘Alexandra Elias’ <alexandra.elias@naturskyddsforeningen.se>
Kopia: ‘Therese Jacobson’ <therese.jacobson@naturskyddsforeningen.se>
Ämne: SV: Miljövänliga toaletter

Tack för samtalet Mia i torsdags 27aug.

Jag förstår att SNF har duperats av HaV, som tidigare hävdat att enskilda avlopp bidrar till eutrofiering. Detta är i strid med fakta. Numera hävdar HaV att det istället är smittrisken som är orsaken till att enskilda avlopp ska åtgärdas. Dock finns det inget underlag som visar att enskilda avlopp sprider smitta. Detta till skillnad mot kommunala avlopp, där otaliga fall rapporterats om både sjukdomsutbrott liksom förorening av badplatser. Detta är helt förklarligt eftersom enskilda avlopp leds ut i mark, som har en underbar förmåga att rena vatten. Alla önskar vi källvatten.

De kommunala reningsverken saknar i normalfallet aktiv behandling av smittämnen och släpper ALLTID ut det behandlade spillvattnet i ytvatten som sjöar, åar och Östersjön. Dvs just till ytvatten där eutrofiering ofta är ett problem.

Vore bra för tilltron till SNF om ni beaktar naturvetenskaplig fakta istället för att gå avloppsindustrins ärenden, som i följande fig. SNF kanske ska göra en omstart vad gäller enskilda avlopp med tanke på att er överenskommelse och Ahlsells kampanj upphörde i våras.

 

En kommentar

 1. Lars & Co,

  Det är helt uppenbart att nidbilden anspelande på dassets lukt indikerar nedvärdering av dass. Endast en undermåligt begåvad person kan dra annan slutsats.

  ”Läckage i enskilda avlopps ledningar”! Vad är det för struntprat? Är det den här typen av okunniga biased personer som styr hela avloppsbranschen och har myndighetsposter?
  Be henne visa på dokumentation som stödjer hennes uttalande.
  Om det inte kan visas upp skall nidbilden, dess upphovsmän och målgrupp informeras av denna ”Mia” att det påstådda underlaget för bilden är felaktigt.

  Bemöt dem med samma mynt och metod.
  Gör som Kent föreslår: begär ut all (!) dokumentation från kommunerna. Alla mötesprotokoll, arbetsmaterial osv. Bombardera alla kommuner med det kravet.
  Kolla först upp med jurist som är insatt i vad som gäller på kommunnivå.

  Jag har de senaste 2-3 åren blivit alltmer övertygad om att avloppskampen inte går att vinna mha sakliga argument. Det krävs politik, fulspel och hårda nypor.
  Frågan är om man är villig att använda det som krävs för att vinna eller efteråt ska kunna säga : ”Vi var schyssta spelare som förlorade”.
  /P

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *