Hallstahammar-Tränsta/ Svenska naturskyddsföreningen frågad om vad de anser om slamspridning

Från: Lars Hylander <kungsgarden@telia.com>

Skickat: den 24 augusti 2020 07:50
Till: Mia Svedäng <mia.svedang@naturskyddsforeningen.se>; Lisa Persson <lisa.persson@naturskyddsforeningen.se>; Petra Holgersson <petra.holgersson@naturskyddsforeningen.se>; Alexandra Elias <alexandra.elias@naturskyddsforeningen.se>
Ämne: Miljövänliga toaletter

Hej SNF!

Igår besökte jag en 12000 m2, dvs 2 fotbollsplaner, stor betongplatta man byggt ute på bördig åkermark för att mellanlagra avloppsslam från reningsverk. Plattan är så dåligt byggd samt byggd utan bygglov, så lantbrukaren som tar emot slammet får inte använda den. Istället lade man i början av denna vecka ett par hundra TON avloppsslam direkt på åkern, 5 m från en mindre bäck.

Samtidigt har de närboende tvingats bygga om markbäddsanläggningar för sina enskilda avlopp.

Jag frågar mig var finns rimligheten när miljökontoret i aktuell kommun förelägger enskilda hushåll till oproportionerligt dyra anläggningar för avlopp från ett enda hushåll, medan avloppsslam från en hel stads årsproduktion tillåts läggas vid bäckens kant direkt på åkern!

Vore intressant om SNF objektivt kunde ta upp dilemmat med de moderna avloppen, där städerna använder vår viktiga åker som avstjälpningsplats för sitt avfall i form av kemikalieförorenat avloppsslam.

Vad säger ni om det?

Vänliga hälsningar!

Lars

Lars Hylander
Stora Prästgården
754 40 Uppsala
Tel: 070-415 37 32
<Kungsgarden@telia.com>

___________________________________________________________________

Från: Mia Svedäng [mailto:mia.svedang@naturskyddsforeningen.se]
Skickat: den 25 augusti 2020 10:38
Till: Lars Hylander <kungsgarden@telia.com>; Lisa Persson <lisa.persson@naturskyddsforeningen.se>; Petra Holgersson <petra.holgersson@naturskyddsforeningen.se>; Alexandra Elias <alexandra.elias@naturskyddsforeningen.se>
Kopia: Therese Jacobson <therese.jacobson@naturskyddsforeningen.se>
Ämne: Sv: Miljövänliga toaletter

Hej Lars!

Tack för ditt mejl och för ditt engagemang i dessa frågor!

Vi måste prioritera våra medlemmar då det gäller att svara på mejl så tyvärr har vi inte möjlighet att svara på din fråga.

Om du har frågor om gödselhantering och regler för det föreslår jag att du vänder dig till Jordbruksverket.

Vänliga hälsningar

MIA

Mia Svedäng, PhD

Sakkunnig Sötvatten

Senior Policy Advisor Freshwater

M +46 (0) 76 310 81 75

Mia.Svedang@naturskyddsforeningen.se

Hemsida: Viva vatten

cid:image001.png@01D67ACB.8EE80B50

Naturskyddsföreningen – Swedish Society for Nature Conservation

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *