Köping/ Medborgarförslag kring VA vid Norrmälarstrand- Insänt till Kommunfullmäktige

Från: Lars-Göran Carlsson <lgc.hilmer@icloud.com>
Datum: 21 augusti 2020 16:48:18 CEST
Till: kopings.kommun@koping.se
Ämne: Medborgarförslag kring VA vid Norrmälarstrand

Kommunfullmäktige

I samband med kommunfullmäktiges möte i juni 2018 inlämnades ett medborgarförslag från 126 kommunmedborgare i Köping med begäran om omprövning av VA-anslutningen vid Norrmälarstrand.

Såvitt vi känner till har vårt medborgarförslag inte beretts eller ställning tagits till detsamma varför vi ånyo tillskriver kommunfullmäktige med begäran om besked om vad som hänt med medborgarförslaget.

I kommunallagens 6 kap§ 35 sägs att ” en motion eller ett medborgarförslag ska om möjligt beredas på ett sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.

Om beredning inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning ”.

Norrmälarstrand 2020-08-21

Strategigruppen vid Norrmälarstrand
genom

Roland Karlsson Anders Segerberg Lars-Göran Carlsson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *