Köping/ Beträffande VA-taxor i Köpings kommun- brev till kommunstyrelsen

Från: Lars-Göran Carlsson <lgc.hilmer@icloud.com>
Datum: 21 augusti 2020 16:26:19 CEST
Till: kopings.kommun@koping.se
Ämne: Beträffande VA-taxor i Köpings kommun

Kommunstyrelsen

På kommunens hemsida finns information om VA-taxor. Eftersom det föreligger olika uppgifter från företrädare för Köpings kommun om vad som gäller vad gäller VA-taxan tillskriver vi kommunstyrelsen för att få kommunens svar om hur VA-taxans ska tolkas.

Vi hemställer om ett klarläggande om vad som avses med begreppet bostadsenhet i VA-taxan. Vi vill också ha ett klarläggande om friggebod, attefallshus, gäststuga utgör en bostadsenhet för vilken anslutningsavgift ska utgå för var och en av dessa liksom brukningsavgift ?

Vidare vill vi ha svar på om carport, cykelbod, växthus, förråd, bastu enligt VA-taxan utgör en övrig fastighet för vilken anslutningsavgift ska utgå för var och en av dessa liksom brukningsavgift.

Vi emotser ett skriftligt besked kring dessa frågeställningar med kommunens tolkning av beslutad VA-taxa.

Norrmälarstrand 2020-08-21

Strategigruppen vid Norrmälarstrand
genom

Anders Segerberg Lars-Göran Carlsson Roland Karlsson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *