SVD/ SD: Stoppa aktivism på myndigheter- I insändaren nämns om små avlopp.

SD: Stoppa aktivism på myndigheter

Chefer och beslutsfattare ska veta att de personligen kan ställas till svars för politisk aktivism, genom att tjänstemannaansvar införs. Det skriver SD-politiker som anklagar regeringen för att förhala frågan.

På länsstyrelserna har mängder av fall uppdagats där handläggarna visat sig ha ett problematiskt förhållande till sitt privata engagemang som aktivister och sin roll som tjänstemän. Ovanstående kan exempelvis yttra sig som ett aktivt motarbetande av byggnation, motarbetande av enskilda avloppslösningar, i anspråkstagande av nyckelbiotoper, gynnande av nyanlända avseende bostad och försörjningsstöd med mera.”

….Därför är det av stor vikt att det direktiv som regeringen givits av riksdagen om tjänstemannaansvarets återinförande nu verkligen kommer till stånd på alla nivåer och får den utformning som krävs för att på så vis fylla det vakuum som funnits i myndigheter och förvaltningar sedan 1976. Chefer och beslutsfattare ska veta att de personligen kan ställas till svars för politisk aktivism och för skattepengar som slösas bort på grund av felaktiga beslut, dåliga analyser, slarv och fördold korruption. Företeelser som vi idag inte kommer åt genom annan lagstiftning.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *