Åstorp- Magleby/ Några påpekanden kring va projektet och pumpstationer

20-08-23

Anders !!!!!! God morgon denna söndag.

Tack för ditt innehållsrika mail. Jo…,några frågor på din inlaga.
Avloppssystemet skall byggas med LTA- system ?? Då skall det byggas pumpstationer för detta med jämna mellanrum. Så blev det byggt här i Magleby/ Mårtenstorp, TVÅ STATIONER.

Dessa är nu på plats utan byggnadslov. Det krävs EJ enligt byggnadsavdelningens tjänstemän. Inte ens grannarna till stationerna blev informerade. OBS att dessa stationer kräver breddningsavlopp ( släpper ut orenat avlopp i närområdet vid tekniska fel /strömavbrott.

MEN…….vid samtal med Boverket, Karlskrona skall pumpstationer ha byggnadslov för att kunna byggas. Även Länsstyrelsen, Skåne, Rättsenheten, säger att byggnadslov krävs. De hänvisar till 3 kap MILJÖBALKEN 4 § . Även PBL ( Plan o bygglagen )  6 kap  1 § gäller.

Vi i Magleby har inlämnat skrivelse enligt ovan till Åstorps kommun. Vid negativt svar ”kör vi vidare” till Rättsenheten på Länsstyrelsen, Malmö.

Jag/ vi skall inte leverera avlopp till en svartbyggd pumpstation.

Markägarna där pumpstationerna är belägna har inte ens fått ersättning för intrånget på åkermarken.

Söndagshälsningar från Magleby……………..// Ulf Mårtensson

____________________________________________________________________________

20-08-24

Anders !!!!!

Kommentar:
Din kommun säger att breddningsavloppen aldrig kommer att användas. Så svarade även vår kommun på frågan………….. MEN då är frågan som vi kräver svar på……….Varför bygger man då med breddningsavlopp??? I vårt fall är vi mitt inne i vattentäktsområdet för vår kommun.

Glädjande nog har vi fått Miljöchefen på vår sida…….Han kräver förbättringar……….utan breddningsavlopp.

NSVA har nu begärt dispens för dessa breddningsavlopp. Kommer upp som ärende på nästa Bygg/ Miljönämndssammanträde i slutet av september. Sista ordet inte sagt ännu.

Mvh/ Ulf

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *