Reningsverk och aluminiumklorid- diskussion

Hej Anders
Hittade detta idag på Expressen från MSB:
Flockningsmedel typ som jag tolkar polymerer till reningsverken kan ta slut för att flocka fekalier. Vet inte om det också gäller aluminiumklorid för att ta fosforn i avloppsvattnet.
Ja avloppsvatten kan enligt MSB gå orenat ut i vattendragen.
_______________________________

Hej Anders

Jag funderar på om ni i VA I Tiden har funderat på hur dosering av aluminiumklorid oftast går till på ett kommunalt reningsverk.

Som jag har förstått det så tar något ett avloppvattenprov i någon provbrunn och skickar det på analys, resultatet kommer sedan tillbaka ungefär efter 14 dagar. Utifrån det resultat justerar man sedan tillsättning av aluminiumkloriden. Alltså på två veckor gammalt vatten. Det är ganska lång eftersläpning och mycket kan hända där i mellan.

Minireningsverk är en gång om året om ens det.

Med vänliga hälsningar
Rickard Carlsson

______________________________________________________________________________

Varje år tillförs drygt 30 000 ton fosfor till innanhavet, framför allt från jordbruk och reningsverk. det finns mellan 300 000 och 700 000 ton forsfor i vattenmassorna enligt utsagor, Vilket man då försöker binda till bottensedimentet med hjälp av aluminiumklorid.  Att spruta ner kemikalier i havet är kontroversiellt. Ett problem är att aluminium har misstänkts ha en koppling till Alzheimers sjukdom, men det har inte kunnat bevisas. När man tillsatt kemikalier i havet kan man inte ta bort dem igen, om man får oönskat result.  Beräkningar visar att det skulle krävas aluminium för mellan 600 miljoner och 31 miljarder kronor för att bota hela Östersjön.
Men forskarna ser inte några risker med Aluminium, Aluminium är ett av de vanligaste grundämnena i bergarter och bottensediment. Det vittrar naturligt och når Östersjön. Det binds i bottensedimenten och svävar inte runt som fria joner i vattnet. och har länge använts i sjöar och för att rena dricksvatten. Aluminiumet bildar ett slags kemiskt lock som hindrar fosforn från att komma ut i vattnet. Med tiden bildas nytt sediment ovanifrån.  // MR
/Michael Richter
_______________________________________
Här är en länk till två intressanta artiklar om behandling av sjöar och havsvikar med aluminiumklorid vilket tycks ha pågått en länge tid och anses som ofarligt förutom då för fisk enligt artikel
https://www.hbl.fi/artikel/klart-vatten-efter-grundligt-arbete/
http://miljobarometern.stockholm.se/vatten/atgarder/fosforfallning/activities

Aluminiumklorid är starkt hygroskopisk. Under bra förhållanden kan man förvara flockningsmedel i 18mån.

Dessa är de vanligaste användar typerna av (PAX Aluminiumklorid):

Baga: PAX 21 och PAX XL60
Biolan: PAX 21
Biocleaner: PAX 21 och PAX XL60
Efluxiq: PAX 21, PAX XL60
Fann ekotreat: PAX XL60 och Ekotreat
Graf: PAX XL60
Greenrock: PAX XL60
IFÖ: PAX 21 och PAX XL60
Klargester: PAX 21 och PAX XL60
Klaro: PAX XL60
Kemdoserare övriga: PAX XL60, Ekotreat
Raita: PIX 105 och PIX 111
Topas: PAX 21
Uponor: : PAX XL60
Wehoputs: PIX 115
WSB: PAX 21 och PAX XL60
Biokube: Pax 21
CPX: Pax 21

/MIchael Richter

________________________________________________________________

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *