LandLantbruk/

Inte mycket kvar av äganderätten

Europakonventionen är sedan 1995 överordnad svensk grundlag. Den ska bland annat reglera de mänskliga rättigheterna artikel 14 samt äganderätten i tilläggsprotokoll 1952-03-20 artikel 1, skydd för egendom.

…. Av Europakonventionens blånande hav av mänskliga friheter och skydd av enskild äganderätt, återstår i bästa fall någon droppe när den når fram till den enskilde, efter att ha ”silats” genom tusentals lagar, regelverk och maktfullkomlig byråkrati. Detta medför stora ingrepp i den enskildes tillvaro….

… 1200-talets landskapslagar gav den enskilde markägaren bättre rätt och egendomsskydd än dagens svenska lagstiftning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *