Facebookgruppen VA-i-tiden/ Statliga myndigheter har överdrivit belastningen från enskilda avlopp cirka fem gånger. Man vägrar acceptera forskarrapporter om markretentionen, markens upptagningsförmåga.

“Statliga myndigheter har överdrivit belastningen från enskilda avlopp cirka fem gånger. Man vägrar acceptera forskarrapporter om markretentionen, markens upptagningsförmåga.
Hetsjakten på enskilda avlopp bygger till stor del på en bluff, men starka ekonomiska krafter driver på och har fått stort inflytande. Det är enorma summor det handlar om totalt. Det mesta hamnar i fickorna på va-industrin och entreprenad. Men staten och kommunerna tjänar en rejäl hacka också.
Enskilda avlopp är faktiskt den minsta källan till utsläpp av övergödande ämnen (vilket från början var motivet till kampanjen). När Villaägarnas riksförbund(Anna Werner) och LRF kunde bevisa att HaV räknade fel, började myndigheten istället tjata om bakterier.
HaV har flera gånger fått frågan om de kan ge exempel på fall där folk har blivit sjuka av avloppsvatten från enskilda avlopp. Hittills har de inte kunnat presentera ett enda fall.
Jämför med hur vanligt det är med larm om att kommunala avlopp kontaminerat dricksvatten, och att invånarna måste koka vattnet. Har hittat åtskilliga exempel på detta.
Svenskt Vatten är en mäktig lobbyorganisation som med stöd av SKR driver avloppsfrågorna, med bl a tvångsanslutning som mål.
Ägare till enskilda avlopp är dåligt organiserade. Det skulle behövas en särskild organisation som försvarar ägarna.
Kommunala avloppsreningsverk är det största problemet när det gäller utsläpp av övergödande ämnen. Det är tio gånger mer kostnadseffektivt att åtgärda kommunala avloppssystem. Men då hamnar kostnaden på skattsedeln och va- entreprenad-branscherna går miste om miljarder, och kommunerna kan inte bygga upp sina miljökontor med hjälp av avgifter från ägare till enskilda avlopp. Och staten går miste om momsen och alla viten som kommunerna dömer ut, pengar som via kammarkollegiet hamnar på naturvårdsverket där de finansierar nya stolligheter.
Kampanjen bygger på en bluff. Men drivs trots det vidare av ekonomiska intressen. Det är i sanning ett korrupt system.”
Svenskt Vatten är en branschorganisation bildad 1962 (Då under namnet Svenska vatten- och avloppsverkföreningen, VAV) som företräder Sveriges kommunala vattentjänstföretag Deras vision är: “Friskt dricksvatten, rena sjöar och hav och tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster” och de jobbar för att stärka vattentjänstverksamhetens position i samhället. Därför kommunicerar de med politiker, myndigheter och andra organisationer så att de tar hänsyn till vattentjänstföretagens roll när de tar beslut som påverkar branschen. Flertal enskilda tvingas nu genom kommuns försorg att ta godkända av kommun vattenprover på egen vattenbrunn annars vite och tvångsanslutning till kommunalt VA. Dessutom har flertal kommun avtal med samma företag för godkännandet av själva vattenprovet. Ett äldre par i mitt närområde fick nu krav 86.489 kr om de inte kan uppvisa godkänt resultat, brukningsavgift tillkommer samt att alla kringkostnader ska betalas av fastighetsägaren.( endast vatten)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *