Skånska Dagbladet/ Även Malmö måste sluta med att släppa ut avloppsvatten

Även Malmö måste sluta med att släppa ut avloppsvatten

DEBATT: De senaste dagarna har det avslöjats att Köpenhamns kommun har släppt ut stora mängder orenat vatten i Öresund. Mellan 2014 och 2018 har Köpenhamns kommun släppt ut 35 miljarder liter kloakvatten i havet. Självklart är detta oacceptabelt och bör kritiseras med emfas….

….Ofta blir miljödebatten till en debatt som handlar om globala problem som ska lösas genom konferenser där toppolitiker kommer överens om storslagna visioner. Men i det här fallet handlar det om en problematik där ett lokalt miljöproblem kommer att påverka malmöbor och där lokala politiker på egen hand kan göra en förändring.

Sverigedemokraterna kommer även framöver driva frågan om att malmöborna får ett avloppssystem och reningsverk som inte förorenar vattnet. Vi kommer fortsätta att driva på de investeringar som krävs för att VA Syd får ett mer miljövänligt avloppssystem. Dessa konkreta miljöinvesteringar bär en större vikt än de utopiska visioner som alltför ofta lyfts fram i miljödebatten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *