Munkedal- Gårvik / Lantmäteri: Ärende Anläggningsförrättning rörande Lökeberg 1:4 m fl.

Bakgrund och fortsättning

Sammandrag:

Ansökan om att bilda gemensamhetsanläggning för naturområde och för vissa vägar inom byggnadsplan Fritidsområdet Gårvik inkom till Lantmäteriet i december 2018. Sammanträde i ärendet hölls i Munkedal den 25
november 2019.

Utförande av vägar Det har framkommit att vägar i området för vilka
gemensamhetsanläggning inrättas kan behöva upprustas för att
fungera långsiktigt för permanentboende, bl.a. med hänsyn till
sophantering och utryckningsfordon.

Utredningen kan exempelvis resultera i att vägarna
behöver breddas på vissa sträckor, detta är efter förrättningen upp
till delägarna i gemensamhetsanläggningen att utföra.

Se vidare pdf fil Meddelande från Lantmäteriet 20200709

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *