Mijö & utveckling/ ”Hästen ingen miljöbov”=> Geschäft och kvacksalveri att sälja fosforfällor som Polonite

”Hästen ingen miljöbov”

DEBATT Ett antal publikationer har nyligen skrivit om studier på hästhagars fosforläckage. Se istället hästens produktion av fosfor som en samhällsresurs som kan tas till vara, istället för ett hot som bara ska stoppas och kostar pengar, skriver Alexandra D Stark, marknadsansvarig och Maria Sammeli, produktchef på Polonite, Ecofiltration Nordic……

Resurs att ta till vara

Genom att använda reaktivt filtermaterial, fosforfilter utan kemikalier, i brunnar runt hästgården så kan mycket av läckaget fångas upp och återanvändas av den lokala bonden på åkern.

_______________________________________________

Lars Hylander och webredaktörens anm.

Värst är ju att man släpper ut mycket stora mängder CO2 vid tillverkningen i Polen. Dessutom CO2-utsläpp vid frakt till Sverige och fortsatt omhändertagande.

Säckarna väger vanligen runt 600 kg för årentruntbruks användning. Poloniten är relativt ineffektivt på att binda P så behövs stora mängder.
Förarna av kranbilarna behöver kranbilscertifikat, vilket gör bytet dyrt.

Företaget som säljer Polonite ägs delvis av en professor på KTH. Han hade ett uppdrag att minska hönseriernas stora utsläpp av fosfor i Kaliningrad. Det gjorde han genom att vid de stora gödselvallarna vid vattendragen lägga ut bränd kalk som brutits i Polen. 

Hans inflytande nu, är att flera kommuner kräver att fosforfällor stoppas ner i trekammarbrunnen före infiltrationen. Rent lurendrejeri som bl a Nyköpings miljöförvaltning hakat på.
Säckarna väger ca 100 kg o traktor eller kranbil behövs. Totalkostnad för byte ca 10 000 kr. Behövs 1 gång per år för fastboende.
Säcken får en alghinna på sig o efter några veckor är det stopp.

Utbytta säckar i Nyköping visste man tidigare inte vad man skulle göra av så gick till deponi liksom betong o stenrester. Bönderna är ej intresserade av kalken eller fosforn eftersom det blir för dyrt att sprida.

Nu vill tydligen professorn och hans medlöpare utöka sina affärer med hästgårdar.
Detta samtidigt som många sjöar är undernärda o fisken lider av undernäring och sjukdomar pga detta.

Allt handlar om pengar.

Se mer om Polonite på hemsidan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *