Webredaktören har ordet: Va-i-tiden 2020-07-26: Roland Ekstrands del 4 om Kommunernas rättsutövning: Rättskandal; Den lilla människan Anna

Hej

Roland Ekstrand ringde häromdagen och berättade att han nu fått ihop ytterligare en del, nr 4, i sin bok om Kommunernas myndighetsutövning.

Roland Ekstrand- Kommunernas myndighetsutövning, del 4: Rättskandal

Roland hade tänkt att i våras hålla en seminarium om VA frågorna i riksdagen, men det blev inte av pga Corona smittan. Däremot så höll han ett möte med flera riksdagsmän på webben.
Flera riksdagsmän har kraftigt reagerat för hur kommunerna agerar i VA frågorna och ärendet är uppe hos en del politiker i Jordbruksdepartementet.

Mailet som Roland skickade har rubriken RÄTTSSKANDAL

(nedanstående mail som pdf: Rättsskandal) 
“Hur är det möjligt att fastighetsägare med enskilda avlopp kan dömas att betala viten som tingsrätter dömer ut fast man har fungerande avloppsanläggningar. Miljönämnder runt om i landet bedriver en häxjakt på fastighetsägare med enskilda avlopp. Gruppen som kan drabbas är omkring 700 000 fastighetsägare. Miljönämnder kan döma ut avloppsanläggningar utan att redovisa vad det är för fel på anläggningen och när fastighetsägaren med prover försöker bevisa att man enligt kommunens normer har en godkänd anläggning så tas ingen notis om detta. Istället blir man utsatt för hot om att miljönämnden kommer att ansöka om vitesföreläggande om man använder sin anläggning efter ett visst datum. Användandet i sig blir grunden för ansökning om utdömande av vite och inte det som borde vara det normala att man släpper ut för mycket fosfor och att anläggningen kan påverka människors hälsa.

För ett par år sedan när jag fått en artikel publicerad i en av våra stora tidningar blev jag uppringd av många människor med enskilda avlopp som berättade vad de blivit utsatta för av de lokala miljönämnderna. Först trodde jag inte det var sant att myndigheter kunde behandla fastighetsägare på så sätt att de kände sig rättslösa. När jag började undersöka saken närmare upptäckte jag till min fasa att här pågick en rättsskandal som borde vara främmande i en demokrati.

Jag började publicera mina erfarenheter i en bok som heter Kommunernas myndighetsutövning och som är en gratisbok. Boken hittar du på länken rolandekstrand.vulkanmedia.se. Vartefter som tiden går har jag kompletterat boken med nya avsnitt som heter del 1 – 3

Det senaste avsnittet som bifogas heter del 4 och redogör för dagens situation som blir allt allvarligare.

Även om man har rätt i sak så riskerar människor att hamna hos kronofogden med de problem som det skapar. Man känner sig tvingad att göra vad kommunen kräver, fast man anser att det är fel. Miljönämnder vägrar att svara på frågor utan hänvisar till möjligheten att överklaga. Domstolarna hänvisar ofta bara till vad miljönämnden har sagt och gör inte den utredning som de är skyldiga att göra enligt förvaltningslagen. Men det som verkligen är kejsarens nya kläder är hur några hundratal gram fosfor från en avloppsanläggning som släpps ut i jorden kan påverka den lokala miljön, så man måste använda viten för att driva igenom sin vilja.

Roland Ekstrand
Svensk Klimatcertifiering”

 

_________________

Situationen var allvarlig 2019, som Roland Ekstarnd skriver, den är ännu allvarligare idag 2020. Bifogar Klipp ur facebookgruppen avloppsbedrägeriet och Miljörättsnätverket som är klippt ur va i tiden 13-10-2019.
En insändare i Sydostran skriver: Tvinga inte sommarstugor till kommunalt VA

Jag som webredaktör för va-i-tiden.se, fick en kopia av ett mail av en från Katrineholmstrakten som sökte medlemsskap i föreningen VA-i-tiden: Han skriver så här:
Hej, Jag läste nyss Lars-Göran Karlssons insändare i Katrineholmskuriren. Jag har nyss hjälpt en fastighetsägare som råkat illa ut för kommunens samhällsbyggnadsförvaltning och dess “inspektörsmaffia” som visat på en häpnadsväckande inkompetens och missbrukat sin “myndighetsutövning”. Jag visste tidigare inte om er förening. Hoppas att ni får framgång i er strävan för “rätt miljöåtgärd på rätt plats”. Det behövs verkligen!

En från Gotland skriver:
Fick ordentliga bekymmer med mitt avlopp. Men jag klarade mig från rättegång. Här på Gotland är det hemska problem med vad all skit och piss ska ta vägen som kommer från storskalig djurhållning. Jag ser de åkrar som jag en gång ägt som reciprenter utav den verksamheten.

En från Västkusten skriver:
Har en snöplig historia En ny tömningsanläggning för båtar skulle invigas i en hamn  Det som sögs ur första båten breddades rakt ut i havet på andra sidan piren med allt övrigt avfall då pumpstationen var tillfälligt satt ur spel. (Det regnade kraftigt). 

Och ytterligare en:
Vi har kommunens toaletter i skärgården som jag tycker är bra i och för sig. Utplacerade på öar intill stränderna. Är det godkända toahanteringar? Knappast, en kompostbehållare i trä med byggplast under. Sen vräker man ut resterna bredvid.Regn för med sig det ner i vattnet några 10 tals meter därifrån.

Den lilla människan Anna skriver med rädsla och fruktan:   ”Utsläppsdatumet närmar sig med stormsteg”
Jag frågar- Vilken politiker i hennes kommun tar ansvar för att inte slå sönder sina medborgare med krav som är rimliga. Eller är folkfördrivning i miljöns namn tillåtet i Sverige. Är vi bara undersåtar, som betalar skatt och avgifter till ett kommunalt hov med följe. För inte är vi medborgare i en rättstat sm det nu ser ut.

 

Har någon fastighetsägare beviljats inskränkning från verksamhetsområdet?

Bengt Nordgren skickade ett reply all, av ett av mina 3 mail “webredaktören har ordet”. Hjälp honom om ni kan:

Hej allihopa,
En fråga, är det någon som känner till om det i någon dom har dömts att en fastighetsägare, enligt §9 i LAV, har beviljats inskränkning från verksamhetsområdet där fastigheten finns?
Jag samlar argument då jag fått en stämningsansökan från Nacka tingsrätt.
Med vänliga hälsningar
Bengt Nordgren
bengt.nordgren@gmail.com

Jag har fått dessa svar på maitråden til honom.

 

Att driva in taxor i kommunerna görs utan hänsyn

Som en bekräftelse på vad Roland skriver så fick jag ett brev ifrån Carl LIndström, som tvingades flytta pga VA kostnader på en miljon kronor i Tyresö (VA drogs fram, vägar breddades, berg sprängdes bort för enklare snöröjning, belysning sattes upp, promenadvägar och cykelbanor anlades, för att snart kunna bygga flerfamiljshus på områdena där de bott tidigare. Carl flyttade till Skåne men har även där råkat ut för VA frågorna.

Carl och hans hustru hjälpte släkt med svåra funktionshinder i Spanien när Corona pandemin blev ett faktum, och de fastnade där sen i mars.  (Se även facebookgruppen Avloppsbedrägeriet). Carl skriver:
Hej Anders,
Har nu kunnat komma hem [till Sverige] och kan deltaga i livet här, som är så olikt det spanska … vi har varit i Spanien i sedan 1 Mars och fick ett flyg tillbaka den 12e Juli.

Vi möttes av en korg med fakturor, inkassoföretag och Kronofogden … vissa räkningar visste vi skulle komma men inte hur mycket och när, men många har varit förstående att man inte kan förvänta sig att allt kommer att vara som det brukar vara … framför allt inte YSTAD kommun som begär alla möjliga pålägg trots att vi aldrig sett en faktura från dom. Vi ville göra en uppgörelse med Kommunen men fick ett blankt nej, ni ska betala för VISMA och Kronofogden och hela baletten ni har ju en slutentank och ni ska betala för slamhämtningen … ni har ett hus som har en sluten tank, ni tror väl inte att vi ska ändra reglerna för att det pågår en pandemi !   Jo det tror vi … om ni inte accepterar det får ni ta upp det med den Spanska polisen som vägrade låta oss gå ut på gatan såvida det inte rörde sig om nödvändig medicin eller handla mat … ta med er kvitton och visa med intyg att ni gick direkt hem efteråt.

Bränder stoppades för att husens dräneringar och avloppsvatten leddes ner i marken

Carl råkade också ut för en brand i området i Spanien de bodde i. Branden fick en kraftig utveckling, en eldstorm som vräkte sig över de boende och deras hus och bilar, kom man inte bort därifrån snabbt brann man upp. Grundvattennivån har sänkts, bl a genom att husens dräneringar och avlopp för BDT och WC går direkt till reningsverket. Och VA verksamheten tjänar pengar på att sälja vatten, bl a för bevattning.

Just i de kvarter de bodde hade man fått låta husens dräneringar och avlopp gå ner i marken. Där stoppade branden, för att trädens blad var mättade av fukt, och inte bara hårda och grönbruna. Se länk.

Svenska kommuner går nu oftare och oftare ut med bevattningsförbud, samtidigt som regnvatten från hustaken i äldre stadsdelar går rakt till reningsverken, liksom allt spillvatten från BDT och WC. Detta är ytterligare ett skäl till att inte bygga ut dessa kommunala system ännu mer.

Den lilla människan Anna

Anna skriver:

Annas tankebrev till MIljöpartiets språkrör

Den lilla människa Anna riskerar att få lämna sitt hem snart. Hennes brev till partiledarna fick ni ta del av i förra mailet från mig, förutom detta: 2020-07-12, Den lilla människan Anna, ”Ett tankebrev till språkrören i Miljöpartiet” .

Annas tankebrev till statsministerns skickat av föreningen VA-i-tiden inkl skrivelse

Vi hoppas få svar.
Tänk om Anna kan få bo kvar i sitt hem, som många andra som Roland Ekstrand skriver om.

Gerd i Köpings kommun på Stäudd kommer därför förlora sitt hem, hon kan inte ta fram en halv miljon för att betala investeringen som det kommunala systemet kräver. Det kommer vara många Köpingsbor som tvingas sälja sitt fritidshus, till glädje för bl.a. Stockholmare som ser att tomterna här är billiga.

Vi hoppas från föreningens sida att man förstår att tvångsanslutningarna  inte görs för att få en bättre miljö, utan i de flesta fallen för att man vill ha till stånd en exploatering av områdena, t ex i området där jag bor i Köpings kommun som Mark och Miljödomstolen ansåg vara attraktivt och sjönära och därför lämpade sig för en investering på grovt räknat hundra miljoner.

Köpings kommun går vidare utan samtal.

Men Köpings styrande politiker och förvaltning talar inte med oss, vi får gissa oss till hur de tänker. På hemsidan skriver de att bygget skall börja 2021, och Lantmäteriförhandlingen blir som jag skrev i förra brevet den 27 aug.
Man kan ju bara hoppas att ledningsbygget med alla sprängningar med spränggaser, utsläpp från lastbilar och grävmaskiner, av tillverkningen av material och senare utsläpp i form av bräddningar ger en bättre miljö. Förutom de kontinuerliga utsläppen av föroreningar från reningsverken och därefter slamspridningen på åkrar någonstans i Sverige.
Hoppas de som råkar ut för slamspridningen också tycker att bajslukt och förstört grundvatten och bäckar som ändrar färg är positivt för miljön, och anser att deras plats på jorden inte förstörs.
I förra brevet jag skickade så fanns mycket om Lantmäteriförhandlingar för områdena på Köpings Norra Mälarstrand.
Jag fick en kommentar av Ulf Mårtensson i Åstorp:
Tack för info. Läst i ditt mail: Kallelse från Köpings kommun av 2020-06-05. I aktbilagan U 18215 saknas det text om pumpstationers placering och ersättning till markägarna. Där skall även stå att pumpstationer inte får placeras närmare än 50 meter från bebyggelse.
OBS_- Texten från Lantmäteriet bör därför lusläsas och funderas över. Det kan finnas mer som är uteslutet.

Ulf fortsätter:
Här i Åstorp har kommunen byggt utan att fråga.

  • Inga bygglov. för pumpstationer.
  • Ingen ersättning till markägare.
  • Bräddningsavlopp som EJ är godkända. ( anm: en del ligger inom det inre vattenskyddsområdet för Åstorp och Klippans  enda vattentäkt)
  • I ett fall är pumpstationen endast 20 meter från närmaste bostadshus.

Jag blev uppringd av en av dem på St Aspholmen som påpekade att de inte fått något material av Lantmäteriet. Hen hade ringt dit och fått svaret att de är ingen sakägare. En samfällighetsförening äger gemensamma områden på den del av ön som är bebyggelse på. Resten är avstyckade tomter.
Men vem svarar då för deras område? Har lantmätaren varit ute på ön? ( Han har semester till 10 aug och kan inte svara just nu). Jag skrev förra gången om ett besök av VA chefen de hade förra sommaren, men ingen rapport har erhållits från det mötet, trots många påstötningar. Hur vill kommunen göra- skall det bli kommunalt VA, eller skall man ta lärdom av bl a Västerås erfarenheter om ledningar i vattnet som blir stopp i. Därför är öarna i Västeråsfjärden undantagna för ledningsdragningen till kommunala reningsverk. På en sträcka av ca 500 m mean fastland och Asphlmen så går ledningen ner till 8 m djup, så risken för ansamling av grus mm är stor, det var det som hände på en av öarna i Västerås. (Länkar till inlägg om Strömskär.  Länk 1,   Länk 2.)


Bygg och miljöförvaltningen i Hallstahammar avslår klagomålen. Ingen olägenhet för människors hälsa att sprida bajs i cm tjocka lager på åkrar intill boende.

Mixningsplattan i Tränsta är bygglovspliktig.

Så skit som sprids under marken från små avlopp är miljöfarlig verksamhet, som fastighetsägaren måste bevisa att den inte förorenar och är en olägenhet för människors hälsa, men att sprida samma skit med en mängd inblandade farliga kemikalier och plaster är miljönytta, bidrar till ett kretslopp mellan stad och land, och att människor och husdjur stänger sig inne och försöker klara lukten av bajs och ammoniak som tårar ögonen och river i lungorna, är ingen olägenhet för människors hälsa.
Detta beskriver Patricia väl i ett remissvar till Miljödepartementet ang utredningen om hållbar slamhantering, som förordar att slam sprids på åkrarna, på det viset som Patricia och andra närboende i Tränsta råkat ut för. Och andra runt om i Sverige råkar ut för, t.ex de vid Vissjön, enl en insändare i Smålänningen: Gödselbrunn hotar Vissjön och våra näsor. Men svaret Patricia och andra får är att det är lagligt att sprida reningsverkens skit på åkrar.
De i Tränsta har ju fått bygga om sina avlopp för att det fanns risk att de förorenar vattendrag och Mälaren och därmed haven. Men de stora nedskitarna, kommunerna, får sprida skiten hur som helst, bara gränsvärdena för de tillförda gifterna ligger under vissa gränsvärden enl Revaq certifieringen som Svenskt vatten har tagit fram.
Senare kan man ju också blanda olika slamhögar och flisaska, komposter, fosforfällor mm, och då sjunker ju gränsvärdena för det man sprider på åkrarna- eller finns det någon som kontrollerar verksamheten så att detta inte sker?
De boende i Hallstahammar/ Tränsta har i alla fall fått reda på att mixningsplattan är bygglovspliktig. Men det beslutet blir troligen överklagat.
Rickard från Oxyg skriver:
Här har vi en bra bild på verkligheten på landet!!
En lantbrukare har spridit 20-30 ton/hektaret flytgödsel av ko helt lagligt på en åker, bredvid ett enskilt avlopp med infiltration.

När beslut inte vilar på vetenskaplig grund finns risk för korruption och kriminella grupper.

Jag har i dagarna läst flera artiklar om att den kriminella maffian. T ex på Sicilien har arbetslösa utan pengar fått matransoner och lån av maffian. Artiklarna har skrivit om hur de olika nätverken brer ut sig i Europa.
Carl skriver som kommentar till en av många artiklar av Ulf Svensson:

Tack Ulf, du skriver briljant om det här och nästan som en detektiv-roman där läsarna går vilse i labyrinterna av alla nya graverande vinklar om hur “myndigheter” tar sin information från parter som inte är mer relevanta legitima för ämnet än BIBELN eller Argument till försvar för Sicilianska Maffians auktoritet över Katolska Kyrkan. Det är inte ens ett skämt, då Kriminella Organisation har ett historiskt starkt inflytande över avfallshanteringen globalt.

Så länge all tung kunskap i ämnet Enskilda Reningsanläggningar, systematiskt utesluts på inrådan av Svenskt Vatten dvs Avloppsindustrin, och deras lydorganisationer,  får någon enskild myndighet inte förtroende eller kan anses tillförlitlig.
/Carl Lindström. Civ ing, tid miljöattache Washington DC

De regelverk som styr underkännandet av enskilda avlopp är dunkla. Miljöinspektörer runt om i landet vill inte svara på varför de underkänt en fastighetsägares enskilda avlopp, och hänvisar till att man skall överklaga. En verklighet som Roland Ekstrand pekar på är en rättskandal
Grönwalls statliga utredning föreslår oberoende aktörer som arbetar med inspektioner av små avlopp. När man lämnar in bilen på besiktning så förväntar man sig att att få detaljerat svar på vad som underkänns, och kunna få reda på exakt varför. Man skall kunna åka till en verkstad och få en reparation gjord, utgående ifrån protokollet eller göra det själv och därefter återkomma. För små avlopp finns inga kontrollblanketter, inget, bara tyckande, och tyckandet varierar från resp kommunen och handläggare. Redan idag finns stor risk att miljöinspektörer krävs på agerande av entreprenörer som vill ha jobb. Att ytterligare skjuta ansvaret vidare till oberoende inspektörer, gör att kriminella verksamheter kan få fotfäste i branschen med avloppshantering. Vi bjuder in dem till dukat bord.

Greta kräver att EU ska förespråka ekocid som internationellt brott
En sak är i alla fall säker: om regeringen och samarbetspartierna menar allvar med den cirkulära ekonomiska ansatsen måste något ske med VA-industrins framtidssatsningar.”

Är en utbyggnad av de kommunala verksamheterna på landsbygden ett ekocidbrott?
Är att sprida förgiftat slam från reningsverken på åkrarna ett ekocidbrott.
Är att låta slammet rinna ut i vattendragen ett ecocidbrott?

Ulf Svensson skriver: Fortsatt VA-utbyggnad inget alternativ i en cirkulär ekonomi.
“Det senaste invändningen mot fortsatt VA-utbyggnad levererade regeringen och samarbetspartierna den 9 juli i år. En nationell strategi för en cirkulär ekonomi lades då fram via Regeringskansliet. Nu är riktningen och ambitionen kristallklar; långsiktig och hållbar omställning av samhället med målet är att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland.”….
“Frågan är när VA-bransch ska ta steget in i moderniteten? En sak är i alla fall säker: om regeringen och samarbetspartierna menar allvar med den cirkulära ekonomiska ansatsen måste något ske med VA-industrins framtidssatsningar.”

 

SVD skriver om fusket med mixning av jord och hur lätt det är att fuska och skapa kriminalitet med avfallshanteringen.

SVD/ Experter: Lätt att fuska med avfall – ”snabba cash”

Giftmassor är en handelsvara och kontrollsystemen är lättlurade. Det säger flera miljöexperter som SvD talat med.
– Tillsynen är resurssvag och agerar räddhågset, säger miljöjuristen Margaretha Svenning.
Slussenprojektet, Getingmidjan, Nya Karolinska, Katarinaberget. Stora byggprojekt kräver inte bara enorma mängder byggmaterial. De skapar ett överskott av rivningsmassor som måste forslas bort.

SVD/ Giftmassor spreds från Stockholms innerstad – hamnade på Lars åker

En markägare förbannar sin åker. En sörmländsk by fruktar att dricksvattnet förstörts. Hur kunde tusentals ton förorenad lera hamna i deras marker? SvD följer giftmassornas spår som leder till prestigebyggen i Stockholms innerstad.

Fråga från webredaktören: Är slamhanteringen något undantag? Fråga då Patricia i Tränsta, om Katrineholm vet vad Sörmlands vatten skickat till Biototal. Ingen vill svara.

Fråga Vem bestämmer, vem tar ansvar- eller finns ingen som vill ta ansvar? Anna uttrycker det väl i ”Vi behöver inga robotar, de finns redan”

Är samsyn synonym till halvblind?,  Vem bestämmer i en förhandling.

MIcke skriver: Har tidigare belyst varför och hur den juridiskt starka parten dra fördelar i en rättstvist och oftast gå vinnande ur ett mål, att enskilda VA ägare anses som den svage, medans myndigheten och kommunerna med dess outsinliga resurser med tolkningsföreträde som den starkaste, brukande av omvänd bevisföring får fördelar i en rättstvist? När man hamnar i miljökonfiskeringsträsket innebär det att markägarna själv får betala större delen av samhällets naturmiljönytta, för du är den svaga parten, medan den starka parten är företrädare både för sig själv och samhället. Att äga ett VA system är snarlikt detsamma som det som skogsägarna drabbas av och man ser lätt parallellerna här om hur det fungerar i praktiken. Följande artikel från 2009 och skulle lika gärna kunnat ha handlat om enskilda avloppssystem.

LEDARE, SKOGSAKTUELLT NR. 8, 2009: Är samsyn synonym till halvblind
När politiska partier, och skogsbolag, och medlemsorganisationer, och intresseföreningar, och skogsstyrelser, och länsstyrelser och naturskyddsföreningar och även markägare tycks ha en samsyn kan man ge sig tusan på att det är nått lurt på gång. ….

Micke skriver vidare i samma länk som ovan:
I en förhandling leder samsyn till att den svaga förlorar och de starka vinner. Detta blir lätt senare förvirrande kring vem som egentligen är den starke. Och när blir man stark och den andra parten plötsligt svag? Jag tar det hela en gång till här nedan. Omvänd bevisbörda och dess legitimitet ?

Föreningen VA-i-tiden skriver i lokaltidningarna:
När avloppslögnen blir sanning

VVS branschens VD har återigen skrivit i många av lokaltidningarna om de små avloppen och deras utsläpp förorenar våra sjöar och hav. Som svar på tal så skrev Arne Gunnarsson inlägget  “När avloppslögnen blir sanning” som har publicerats i flera lokaltidningar.
_________________________________________________________________________

Nya forskningsanslag till Formas för att undersöka om mikroplaster fastnar i infiltrationer

Lars Hylander skriver:
Mikroplaster är nästa fara efter att vi påvisat att fosforspöket är en illusion när det gäller små avlopp. Stenkistor ovanför mättad zon bromsar mikroplaster, men istället för att studera det så delar FORMAS ut 8 milj. kr till en forskare, som tidigare fått anslag genom att lyfta fram fosforspöket. På samma institution som även fått anslag för att öka kretsloppet av gifter från stad till land. Nån som är förvånad över att institutionen som svar på slamutredningen förespråkade fortsatt slamspridning.

Vänskapskorruptionen förefaller mig mer utbredd än i Norge.

https://www.slu.se/institutioner/energi-teknik/projekt/kretslopp/atta-miljon-kronor-till-forskning-om-mikroplast-och-deras-rening-i-grona-filter-av-bark-och-biokol/

MiljöVidriga Hälsningar!
Lars

Se mer om mikroplaster på denna länk

________________________________________________________________________

En debattartikel i Dalademokraten pekar på gemensamhetslösningar som grund till ett väfungerande VA system.

DD/ Debatt: Kostnadsfri VA-rådgivning behövs

—– Vi stödjer och uppmuntrar till gemensamhetsanläggningar.
——Ett välfungerande VA-system är en grundläggande förutsättning för en hållbar kommun och ett hållbart samhälle. Ändamålsenliga och tillförlitliga VA-anläggningar säkerställer att såväl hälso- som miljömässiga risker minimeras.

Artikeln är underskriven av Katarina Gustavsson, Ordförande i Myndighetsnämnden för Bygg- och Miljöfrågor
Slava Lindell, Ersättare i Myndighetsnämnden för Bygg- och Miljöfrågor
Thomas  Strömberg, ledamot i Miljö och Samhällsbyggnad. 

Min kommentar är: Varför inte enskilda anläggningar?

Vad är gemensamma anläggningar- är det enbart kommunala reningsverk som gäller, eller får en grupp fastighetsägare bygga reningsanläggning för säg 5 pers gemensamt? Får enskilda anläggningar finnas?
Ibland är det geografisk och topografiskt besvärligt att binda ihop många fastigheter, och därför bör inte enskilda och mindre gemensamma anläggningar vara förstahandsprioriteringen.

Så här svarade VA i tiden på Grönwalls utredning. Se sid 15:
4.4.6 s 170. Rimlighetsavvägning utifrån nyttokostnadsprincipen
Det måste finnas en möjlighet att göra en rimlighetsavvägning av behovet av en vattentjänst utifrån
skyddet av människors hälsa och miljö och teknikneutraliteten.

Dvs valet skall ske i nämnd ordning
1 enskild lösning
2 gemensamma lösningar
3 kommunala lösningar

_________________________________________________________________________

“Stenkistans vänner” och tillstånd på 5 år för anläggningar.

Jag var med i en maildiskussion om stenkistor.

Se mer av diskussionen här.

I flera kommuner har getts tillstånd till VA anläggningar under 5 år. Varför.

Det här kan vara en av förklaringarna: Orsaken till tvång att ersätta stenkistor om kommunala VA-anslutningen dröjer mer än 5 år är endast ekonomiska aspekter. Det blir helt enkelt för dyrt för kommunen att lösa in nybyggda avloppsanläggningar men om de är 5-10 år så tvingas FÄ stå för hela kostnaden och kommunen kommer undan eftersom anläggningen anses avskriven.
Så det är alltså ingen naturvetenskap bakom 5-årsgränsen! 

 

Andra Facebookgrupper som kämpar om avloppsfrågorna

Tom skriver till mig: Hej gör lite reklam för facebook grupperna Va-i.tiden, Kalvfjärdens vänner ,Avlopps Bedrägeriet, Enskilda avlopp, Nej till tvångsanslutningar det kanske kan bli någon till, som ser att vi inte är ensamma att driva dessa frågor.

Viken rätt har den enskilde till sin egendom.
I stort sett ingen enl en dom med Partille kommun.

Götebrorgsposten /GP) skriver: Partillebor bör se upp för kommunens rävspel

Det är Bill Persson som blir juridiskt skyldig att betala rättegångskostnaderna – att han slipper beror på att Centrum för rättvisa väljer att ta kostnaden. Ska enskildas möjligheter att ta tillvara sin rätt verkligen hänga på att de lyckas få stöd från civilsamhället? skriver Alexandra Loyd och Alexander Ottosson från Centrum för rättvisa i sin slutreplik.

==================================================================================
===================================================================================

Nätverket VA-i-tiden 

Jag, Anders Segerberg, skriver som webredaktör för nätverket VA-i-tiden. Nätverket startades för tre och halvt år sedan. Det jag skriver är därmed inte styrelsens ord, utan mina. De massmail som jag skickar är inte granskade av styrelse, dock av många som deltagit med sina texter på hemsidan och i sen via länkar i mailen.

Föreningen VA- i-tiden

Några av oss i nätverket bildade i nov 2019 en förening, VA-i-tiden. 

Föreningens mål är att förändra VA lagstiftningen, förordningar och föreskrifter så att dess tillämpningar vilar på saklig grund, t ex den omvända bevisbördan.

Föreningen agerar på nationell nivå, för att påverka beslutsfattare i VA frågan. Vi strävar även efter att ge argument, råd och stötta enskilda fastighetsägare vars avlopp ifrågasätts.

Ifall du vill stödja föreningen VA-i-tiden med ett medlemskap, så läs mer här. 

_________________________________________________
/Anders
webredaktör för VA-i-tiden.se
Anders Segerberg
mobil 070 530 9393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *