Finns det någon dom där en fastighetsägare, enligt §9 i LAV, har beviljats inskränkning från verksamhetsområdet där fastigheten finns?

Hej allihopa,
En fråga, är det någon som känner till om det i någon dom har dömts att en fastighetsägare, enligt §9 i LAV, har beviljats inskränkning från verksamhetsområdet där fastigheten finns?
Jag samlar argument då jag fått en stämningsansökan från Nacka tingsrätt.
Med vänliga hälsningar
Bengt Nordgren
bengt.nordgren@gmail.com

==================================================================

Vi i KEN-gruppen (Hälsingland och Sörfjärden) bland annat väckte talan mot Nordanstigs kommun, som genom kommunfullmäktige (Kf) är beslutande beträffade inrättande av och beslut om yrkande om inskränkning av verksamhetsområdet, inte Va-huvudmannen.

Det var också så att Kf:s beslut skulle laglighetsprövas av förvaltningsrätten. Kommunen svarade inte på Statens Va-nämnds (nedlagd sedan ett antal år) föreläggande dit vi helt felaktigt skickats..

Huvudmannen inger bestridande av fastighetsägarnas yrkande i sin helhet om att Va-nämnden ska upphäva sitt beslut om att fastställa länsstyrelsens beslut. Huvudmannen har inte talerätt i målet enligt Sou 2004:64 d2 sidan 205.

Vi hotades i Aktbilaga med att målet kan komma att avvisas oavsett att målet har i strid med kommunallagen överlämnats till Statens va-nämnd, som inte prövar kommunala beslut enligt dåvarande kommunallagen 10 kap. 8 §. Dessutom förtydligar huvudmannen även här att man inte har något va-rättligt förhållande med fastighetsägarna.

 Som kan förstås av ovanstående gick det inte att få rätt i överklagandet av Kf:s beslut med avseende på domstolens handläggning. Fel begicks även i andra fall.

Kjell Edholm

4 kommentarer

 1. Nacka tingsrätt är ett skämt! Jag redovisade alla fakta att mitt avlopp var vida överlägset än att bli ansluten till Käppala! Domslutet blev att de inte ens hänvisade till LAV! En större rättsskandal får man leta efter! Sedan gick jag vidare till MMÖD och HD! HD avslutningsvis påstod att jag inte hade kunnat visa att mitt avlopp var bättre! Fy phan vilket skitland vi lever i! MEN jag har beslut om att jag inte behöver ansluta mig utan kan fortsätta med min superlösning! Jag har dock tvingats betala anslutningsavgiften på kring 200 000 kr! Du kan läsa om allt på min hemsida!

  http://www.fastighetsanalys.se

  Vänligen
  Hans

 2. Tingsrätten o alla andra myndigheter följer Vattentjänstlagen som ger kommunen ensamrätt.
  Så är det.
  Det finns en färdig utredning för ett nytt mer flexibelt alternativ men det finns ingen politisk enighet kring det o därför kommer den utredning liksom många andra fall att hamna så småningom i glömskan.

  mvh
  André Luc

 3. Mig veterligt så säger inte lagen att man skall slippa ingå i verksamhetsområdet! LAV säger bara att om man tar hand om sitt avloppsvatten bättre än att ansluta sig till det kommunala nätet så skall man slippa! Idioterna, förlåt uttrycket, men de är inte bättre än så när de helt bortser från att kommunens skitvatten går direkt ut i fjärden eller sjön medans mitt och alla andras har en lång väg till sjön! Det är ingenting annat än översitteri eller om ni så vill diktatur!

  Vänligen
  Hans Lönn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *