Rättskandal. /Del 4 av Roland Ekstrands bok om hur VA frågorna hanteras av av svenska kommuner

DEl 4 av kommunernas myndighetsutövning, orginal

 

Rättsskandal

Hur är det möjligt att fastighetsägare med enskilda avlopp kan dömas att betala viten som tingsrätter dömer ut fast man har fungerande avloppsanläggningar. Miljönämnder runt om i landet bedriver en häxjakt på fastighetsägare med enskilda avlopp. Gruppen som kan drabbas är omkring 700 000 fastighetsägare. Miljönämnder kan döma ut avloppsanläggningar utan att redovisa vad det är för fel på anläggningen och när fastighetsägaren med prover försöker bevisa att man enligt kommunens normer har en godkänd anläggning så tas ingen notis om detta. Istället blir man utsatt för hot om att miljönämnden kommer att ansöka om vitesföreläggande om man använder sin anläggning efter ett visst datum. Användandet i sig blir grunden för ansökning om utdömande av vite och inte det som borde vara det normala att man släpper ut för mycket fosfor och att anläggningen kan påverka människors hälsa.

För ett par år sedan när jag fått en artikel publicerad i en av våra stora tidningar blev jag uppringd av många människor med enskilda avlopp som berättade vad de blivit utsatta för av de lokala miljönämnderna. Först trodde jag inte det var sant att myndigheter kunde behandla fastighetsägare på så sätt att de kände sig rättslösa. När jag började undersöka saken närmare upptäckte jag till min fasa att här pågick en rättsskandal som borde vara främmande i en demokrati.

Jag började publicera mina erfarenheter i en bok som heter Kommunernas myndighetsutövning och som är en gratisbok. Boken hittar du på länken rolandekstrand.vulkanmedia.se. Vartefter som tiden går har jag kompletterat boken med nya avsnitt som heter del 1 – 3

Det senaste avsnittet som bifogas heter del 4 och redogör för dagens situation som blir allt alvarligare. Även om man har rätt i sak så riskerar inte människor att hamna hos kronofogden med de problem som det skapar utan man känner sig tvingad att göra vad kommunen kräver fast man anser att det är fel. Miljönämnder vägrar att svara på frågor utan hänvisar till möjligheten att överklaga. Domstolarna hänvisar ofta bara till vad miljönämnden har sagt och gör inte den utredning som de är skyldiga att göra enligt förvaltningslagen. Men det som verkligen är kejsarens nya kläder är hur några hundratal gram fosfor från en avloppsanläggning som släpps ut i jorden kan påverka den lokala miljön så man måste använda viten för att driva igenom sin vilja.

Roland Ekstrand

Svensk Klmatcertifiering

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *