2020-07-12, Den lilla människan Anna, ”Ett tankebrev till språkrören i Miljöpartiet”

”Ett tankebrev till språkrören i Miljöpartiet”

Jag halvsitter i min säng, tyngd i kropp och själ över tankarna som far i huvudet kring miljöpartiet.

Solen lyser in genom fönstret och med det så kommer tankarna på partiets symbol; maskrosen.

När jag var barn såg jag ut på ängar fyllda med maskrosor, ett hav med små solar. Varje morgon innan skolbussen kom var jag ute och plockade maskrosblad till mina kaniner.

Denna lilla vackra växt, som endel kallar ogräs, symboliserar för mig frihet pga att de är så kravlösa i sin existens, de klarar de flesta förhållanden och vi kan se dem alltifrån skogsgläntor, ängar, åkrar, i kanterna vid vattendrag och t om i asfaltens sprickor…

Miljöpartiet framhäver,i mina ögon, främst klimat, miljö/natur och humanism när jag läser/lyssnar.

Men var står miljöpartiet i va-frågor Isabella och Per?

Jag stannar upp i mitt skrivande.
Det är svårt att skriva vidare för detta parti är jag allra djupast besviken på.
Kanske är det därför de hamnade sist i mina tankebrev?…
Jag har alltid respekterat detta parti trots att min röst aldrig givits dem.
Misstänker att denna text lär bli mycket längre än de andra…

Kära språkrör, hur kan ni på allvar stå och framhäva humanism och klimat/natur när samtidigt mängder med medborgare/människor kastas ur hem och hus?
Ja, man kan rent hävda att de ”slängs ut” ur sina liv för va-frågor gått över styr!
För mig är det ofattbart att ni som parti inte observerat eller agerat i denna fråga som tippar alla vackra ord ni framför på ände…

Det finns ingen humanism i att människor förlorar sin egendom pga rättslöshet i grundläggande behov.
För där står vi idag.

Runt om i landet ”strider” människor för sina liv i dessa frågor. Det är med stort missnöje jag läser om hur illa man behandlas runt om i landet.

Nix! Det är inget ”hittepå”, det är fakta, men det krävs massor av tid och engagemang för att upptäcka att det faktiskt är så.
Kanske Grönwalls utredning inte är tillräcklig?
Jag skulle vilja att alla tvångsåtgärder/tvångsanslutningar och hot om vite blåses av och t om dras tillbaka,det är något som är ytterst felaktigt här.
Rättssäkerheten har slagits ur spel för den enskilde.

Det finns inget miljötänk i att tvinga människor till tvångsåtgärder/tvångsanslutningar utan att va-branschen också redogör för den fossilfria framtiden och vad dess insatser ger för utsläpp. Läs också livscykelanalys.

Det finns inget miljötänk i att till varje pris pressa folk till byten av avloppssystem utan vederbörlig helhetssyn på problembilden utifrån flera vetenskaper än de som nu är involverade.
Människors grundläggande behov kan aldrig påläggas tvångströja när andra alternativ och en mångfald av lösningar egentligen finns att tillgå som är mer gynnsamt för moder Jord och dess invånare.

I just dessa teman kring basbehov såsom vatten/avlopp bör största möjliga försiktighet beaktas.
Man kan inte såsom idag köra över befolkningen som en ångvält när det gäller grundläggande behov.
Utsläpp kring dessa teman kommer alltid finnas, frågan är om utsläppsgränserna är rimliga?

Hur i hela fridens namn är det möjligt att enskilda FÄ även ska debiteras stora summor för vägar odyl i samband med påtvingat kommunalt va?
Vad anser detta parti om detta?

Jag anser att det finns en jävla (ursäkta) massa kryphål i rättsäkerheten för den enskilde FÄ-ägaren och att äganderätten undermineras allt mer och att rättsäkerheten kring detta kanske alltid varit en illusion.
Man ser oftast inte faran förrän man står öga mot öga mot den.
Men precis som med andra kriser som blossat upp genom de senaste åren så måste nu va-frågorna upp på högsta nivå, snabbt och med hög intensitet!
Nationell helhetsbild är nyckelorden.

Just nu verkar det som om det endast är havs/vattenmyndigheten och miljödepartementet som sätter agendan här vilket jag anser är vanvett och jag hävdar, såsom jag skrivit ovan,att frågan måste behandlas ur ett större perspektiv, en helhetssyn.

Politiken hänvisar gärna till Agenda 2030 och jag kontrar med att säja; javisst, jättebra, men va-frågan spänner ju över hela denna agenda, inte ett eller några få fält därur, men det tycks ingen ansvarig bry sig om. Dessutom är det ju bra att hänvisa till denna agenda för då är det ju så många som kan sitta och häva över ansvaret för vad som händer den lilla människan på varandra, medan den lilla människan krossas.

Ta ert ansvar och sätt stopp för tvångsåtgärder/hot om vite/tvångsanslutningar tills ni har kontroll på att åtgärderna blir rimliga, effektfulla, kostnadseffektiva och att rättssäkerheten för den lilla människan är säkrad.

Läs va-i-tiden, ett nationellt nätverk,där finns artiklar, fakta, människoöden och information hur denna fråga utvecklas runt om i landet.
Tips är också att kontakta föreningen va i tiden, seriösa människor med klokhet och brinnande engagemang.
Syna även familjen Solvarms resa mot myndigheter från start till slut.

Har ni minsta humanism och rättstänk i kroppen så lär ni förstå och blåsa av dessa galenskaper gällande den inslagna vägen beträffande vatten och avlopp.

Massor har gått snett i dessa frågor och jag kallar det som pågår för folkfördrivning.
Japp, folk fördrivs från sina liv/hem/hus/stugor.
Och nej, det drabbar inte en homogen grupp, det är så mycket större!

Kan ni verkligen stå upp i miljöpartiet för att åtgärderna kring vatten och avlopp alltid krävs av miljö och hälsoskäl?
Kan ni garantera att åtgärderna på den enskilde inte avkrävs pga t ex gentrifiering, kommunala ekonomier, jobbskapande, sk ”landsbygdsutveckling”(punkt 43: landsbygdskommitten), nepotism, korruption, slamproblematiken,felaktigheter i vetenskapligt underlag osv osv?

Var exakt står ni i frågan kring slamhanteringen Isabella och Per? Vad exakt tycker erat parti om rötslammet på odlingsjord?
Vad har ni att säja till människor som får denna skit inpå sina husknutar ute på landet?
Prata gärna med befolkningen kring Hallstahammar-Tränsta (Föreningen va i tiden kan hänvisa till person) deras liv har förvandlats till ett helvete.
Anser miljöpartiet att slam från kommunala reningsverk är ofarligt att använda som gödning för våra livsmedel?

Har miljöpartiet förlorat sitt en gång fantastiska engagemang för det jag kallar för ”äkta” miljötänk?
Har miljöpartiets politik blivit endast för den lilla maskrosen i asfalten och glömt bort de andra små gula solarna som växer lite överallt?

Jag kommer att förlora allt jag äger och har, allt jag är, hela min existens pga ett beslut byggt på generella antaganden istället för objektivitet och fakta.
Sverige, 2020.
Har jag rättsäkerhet kring min äganderätt som ingår i mänskliga rättigheter?
Nej, hävdar jag.
Det är ytterligare en illusion.

Vad säjs i erat parti om att enskilda som jag hotas med vite på 100 000 kronor om jag inte åtgärdar mitt avlopp som är utdömt på generella antaganden och allmäna råd, utan minsta provtagning på vare sig mark/vatten.
Om anläggningen är funktionell eller inte är ingen som bryr sig om.
Frågan om markretention är också oväsentlig när det gäller den enskilda individen men inte när det gäller kommunal verksamhet (bräddningar/läckage/olyckor osv)!?!
Ingen har gett mig fakta på hur, hur mycket eller vad man anser att mitt avlopp släpper ut.
Ingen bryr sig om hur långt det är till grannar eller närmaste vattendrag.
Ingen har frågat efter belastningen på systemet.
Ingen har förklarat vad exakt i mitt nuvarande system som är fel/trasigt och orsakar läckage.
Mitt nuvarande avlopp bedöms för gammalt (utifrån allmäna råd?)och saknar luftrör.
Enligt domar jag läst är ovanstående ingen orsak att döma ut det på.
Hur mycket mer ska jag beskriva?
Att inspektörn var här en kvart/en halvtimma, lyfte lite på ett lock, hittade inga större fel mer än avsaknad av luftrör å sen åkte vederbörande.
Sen kom ett brev:
Avlopp utdömt.

I tidningen läste jag om en man som köpt ”tjänst” av en prostituerad, böter 25000 kr.
Jag får betala fyrfaldigt i vite om jag inte byter avloppet.
Sen står ändå kravet på byte kvar.
Rimligt?

Ps. Jag bor i skogen, långt till grannar och vattendrag.

Maskrosens vackra, gula, livsbejakande påverkan som symbol för miljöpartiet har tappat sin tjusning.
Man borde befria denna växt från dess uppdrag som symbol i detta parti.

Maskrosens förvandling från gul blomma till vit fröboll får mig att le, ytterligare en symbolik med frihet.
Och vet ni vad, jag tänker vara en av dom där vita, fria, (frö)fallskärmshopparna och glida fram i luften till den dagen vi står inför nästa val.

Idag ser jag inget parti.
Bara maktelitism utan förankring från vänster till höger.

Hjälp mig att säkerställa att Sverige inte driver mig från mitt liv/hem på felaktiga grunder.

Lyft frågan på högsta nivå med omedelbar verkan, för oss alla som just nu lider något grotesk ute i landet.
Det är eran skyldighet som regering/riksdagsparti anser jag.
Folket ska inte berövas sina liv på felaktiga/orimliga grunder.

Ur hjärta
Ur sinne
Med rak rygg
”Den lilla människan Anna”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *