Det demokratiska samtalet hotas också av kommuners och myndigheters tillkortakommanden

Det demokratiska samtalet hotas också av kommuners och myndigheters tillkortakommanden

Det hårdare debattklimatet av det offentliga samtalet är synnerligen ett ämne att ta på största allvar. De är lätt att bli mörkrädd när man läser kommentarsfält och inlägg i sociala medier När nu kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) och SKR:s ordförande Anders Knape (M) nu presenterar ett initiativ för att stärka det demokratiska samhället är det bara att applådera.

De exempel man tar om förtroendevalda och journalister och deras utsattheten är naturligtvis en helt avgörande fråga att ta itu med. Ökar hoten mot dessa samhällsbärare hotas allas möjligheter att göra sin röst hörd. Även de hot som finns mot redan uppnådda fri- och rättigheter är påtagliga i Sverige men även, eller framförallt i många länder världen över.

Med detta sagt måste också makten i våra samhällen granskas eftersom maktmissbruk och korruption inte bara är en internationell företeelse. Vi ser även i vårt land hur olika maktcentra med olika medel skaffar sig ekonomiska fördelar på andras bekostnad. Samhällsplaneringen, som föranledde många delegationer att åka på studieresor till Sverige, har nu i princip upphört. Det var helhetstänkandet i planeringspraktiken som imponerade på utländska besökare. Planeringen skulle dels vara kunskapsbaserad, dels skulle medborgarna ha insyn och inflytande.

Ett samhällsområde, som utsetts till strategisk under den pågående corona-pandemin, är vatten och avloppsfrågorna. Det som bland annat är allvarligt med denna fråga, som berör hundratusentals svenskar, är att området varken präglas av djupgående kunskaper hos många kommunala företrädare och myndighetspersoner och att medborgarna har dålig insyn i nya VA-projekt och på gränsen till noll inflytande.

De små avloppen

Inte minst är överklagandemöjligheterna starkt beskurna. Först när rörledningar är framdragna öppnar sig möjligheter att klaga. För de som redan har egna små avlopp är inspektionerna en mardröm där rättssäkerheten är i fara. Domstolars avgöranden står i stick och stäv mot lagstiftarna vilket gör hela detta centrala samhällsområde till en ett demokratiskt gungfly. Värst kanske är att de ekonomiska krafter som driver VA-frågorna till egen fördel varken har gjort färdplaner inom Fossilfritt Sverige eller tar ansvar för helheten.

Vi ser nu nämligen hur slamfrågorna hanteras där inte bara reningsverksslammet hamnar på vår åkermark – där vi odlar våra livsmedel – utan nu kommer ännu fler avfallskategorier att slussas ut på åkern via så kallade kretsloppsföretag. När två forskare fått fram att de små avloppen inte är ett hot mot miljö och hälsa då slår en myndighet bakut och stoppar publiceringen av rapporten. Händelsen fick ett forskningsråd att komma till forskarnas hjälp som innebär att rapporten nu granskas i ett bredare sammanhang.

VA-frågornas hantering är således inte bara ett brott mot flera av våra miljökvalitetsmål – där vi missar 15 av 16 varav flera handlar om samhällets vatten och avloppsfrågor – utan också ett demokratiskt problem av stora mått. Man undrar om det ska vara tillåtet för vanligt folk att semester i framtiden. Inget flyg och inga små fritidshus. Vart ska alla vanliga löntagare ta vägen på sin semester och sin fritid?

/Ulf Svensson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *