Skånska dagbladet- Höör/ Ny VA tidplan. Kommunen kallat till möte. Borde följas av flera.

Hej Peter, Anders, mm

Jag bifogar artikeln i Skånska dagbladet. Nya VA-tidsplan, Höör
Vårt byalag har erbjudits till kommunhuset i Höör till samtal för utbyte av information inför höstens utbyggnaden av VA.
Det utlovade kontakt mellan kommunen och medborgarna innan viktiga beslut verkar blir av och detta glädjer mig.

Ett bra exempel som borde följas av andra kommuner i landet.
mvh
Andre Luc

____________________________________________

Webredaktörens kommentar:

I reportaget hänvisas till att kommunen måste bygga ut för att länsstyrelsen kräver detta.

Orsa kommun fastställde ett verksamhetsområde och en VA plan. Ortsborna protesterade högljutt och kommunen backade. Länsstyrelsen gick då ut med krav på att ombyggnaden skulle ske. Orsa kommun överklagade detta till Mark och Miljödomstolen och hänvisade till att de ville göra bättre undersökningar av de små avloppen. Orsa kommun vann detta mål.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *