DI/ Svenskt vatten: Chockhöjda taxor ett måste, annars hotar vattenbrist i sverige

Hej Anders

Svenskt Vatten räknar med att kommunernas VA-taxor måste fördubblas, inflationen borträknad, de kommande 20 åren för att säkra tillgången på rent vatten. I genomsnitt betalar en villaägare i Sverige i dag 7.828 kr per år för sitt vatten, framöver kommer husägaren istället att betala närmare 16.000 kronor

”Ett badkar fullt med vatten, 250 liter, kostar lika mycket som en liter buteljerat vatten i butik. Den flaskan köper många utan att reflektera. Men när man ska betala sin räkning blir det en annan sak för många.”

https://www.di.se/hallbart-naringsliv/chockhojda-taxor-ett-maste-annars-hotar-vattenbrist-i-sverige/

Sedan kommer underhåll av avloppsnätet med nya reningsverk!, som jag inte ser är inräknat i detta pris!

Med vänliga hälsningar
Rickard Carlsson
OxyG AB

____________________________________________

Webredaktörens kommentar till Richard:

Det obehagliga med taxehöjningarna är att VA bolagen inte berättar hela sanningen.
De skyller på vattenbrist o bristande kapacitet. Däremot berättar man inte om vattenledningar som läcker 25% i snitt över landet. Avloppsledningarna läcker 0.6% enl svenskt vatten, ändå står debiterbart vatten för mellan 25 o 50% av vattenmängderna till reningsverken. Ingen fara en dem, naturen tar han om avloppet som kommer ut.
Ledningarna läcker alltså som såll i städerna där näten är gamla.
Men som i köping så höjde man 10% med motiveringen att förbrukningen är lägre än debiteringen. Dvs en snygg omskrivning av stora läckor.
När nya områden som fritidshusområden ansluts behövs extra tillförsel av rent dricksvatten för att spola ledningarna på vintern vid lågsäsong o vid sommaren så måste man extra-spola dricksvattnet för att kyla ner vattnet, ifall ledningarna ligger i grunda sjöar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *