BBlat- Köping / Insändare: Ge exempel på felaktigheterna, Elizabeth! Om företagsklimat och dialog t ex med stugägarna på Norr Mälarstrand

Insändare: Ge exempel på felaktigheterna

Elizabeth Salomonsson, jag vet inte riktigt var jag ska börja när det gäller att bemöta ditt påstående om hur bra företagsklimatet i Köping är. Men jag konstaterar att de i Arboga och Kungsör glädjer sig när de klättrar uppåt på Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet. I Köpings Kommun konstaterar kommunalrådet att allt är fel när det gäller kritiken mot Köpings Kommun: ”De för en kampanj mot oss!”

Du skriver att Svenskt Näringsliv kommer med felaktiga påståenden och insinuationer, men Du vill inte skriva om vad? Så länge Du inte vill svara måste jag ställa mig frågande:

– Varför riktar en riksorganisation en kampanj mot en småstad? Vad vet Du? Du skriver att det finns många bra företag i Köping. Naturligtvis håller jag med Dig om det. Men är det Kommunens förtjänst?

Du ondgör Dig också över att den lokala tidningen inte publicerade något om det goda ekonomiska resultatet kommunen gjorde 2019. Jag måste då fråga Dig om varför tryckningen av Köpings Kommuns Bokslut 2019 inte gjordes i Köping.

Den runt 100 sidor stora publikationen framställdes i Västerås. Det finns ju tryckerier i både Köping och Arboga. Fick de ens lämna offert? Tror Du att sådana affärer bidrar till ett gott företagsklimat i Köping?

När det gäller upphandlingen av skolskjutsar till Köpings Kommun skriver Du att Köpings Kommun inte är inblandad! Det är i sanning uppseendeväckande. Du skyller på Svealandstrafiken. Har de makten över Köpings skolskjutsar? Har vi inte en Upphandlingsenhet som klarar av en sådan upphandling, eller åtminstone kan föra in kommunen på rätt spår?

När det gäller frågan om våra fyra Kommunalråd så vet ju alla att det var en konstruktion man gjorde för att några partier skulle hänga kvar vid makten. Det blev väl inte plötsligt så mycket jobb efter valdagen att man gick från två till fyra kommunalråd, eller?

Till sist: Du skriver att ”dialog ger mer än konfrontation”. Vad tror Du att de 235 stuginnehavarna på Norra Mälarstranden tycker – de som i många fall har fullt fungerande – godkända – Vatten och Avloppsanläggningar men som tvingas att lägga ut 300 000–400 000 kronor på nydragningar. Dialogen har tydligen skett mellan VA-chef och kanslichef och därefter med kommunstyrelsens ordförande (Salomonsson).

Dessutom såg väl alla i den lokala TV-sändningen från Kolsva hur snabbt Kolsva Kommundelsnämnd avfärdades och begravdes. Var det någon som upplevde en dialog där?

Köpingsbo

_____________________________________________________

Svenskt näringsliv har också svarat på kommunalrådet (S)´s kritik:

Insändare: Svenskt Näringsliv slår tillbaka: ”Officiell statistik är inte kampanj”

Kommunstyrelsens ordförande i Köping är missnöjd över kritiken mot kommunens företagsklimat.

Bakgrunden är att Köpingsföretagen under flera år givit Köpings kommun låga betyg i Sveriges största attitydundersökning som genomförs av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Företagen svarar utifrån egna erfarenheter hur de upplever att det är att verka i kommunen och metoden för undersökningen är samma i landets alla kommuner.

Sedan 2015 har Köpings kommun stadigt fått betyg som ligger under Sverigesnittet av sina lokala företag. Varje gång har kommunledningen kritiserat enkätundersökningen, metoden och utmålat företagens svar som felaktiga. Så också i höstas i både media och fullmäktige.

Efter debatten i höstas skrev Bbl/AT:s ledarsida att ”med den här attityden till att ompröva sitt arbete och ta in influenser utifrån lär det nog ta ungefär lika lång tid att etablera mänskligt liv på Mars som att förbättra företagsklimatet i Köping”. Vår egen upplevelse av många års arbete med lokalt företagsklimat är att de som riktar in sig på att kritisera undersökningen eller de som framför den sällan brukar förbättra sig, medan de som tar till sig av företagens svar och använder det som underlag för förbättring snabbt brukar utvecklas till det bättre. Goda exempel på detta finns i Köpings geografiska närhet.

Tidigare i år och som svar på höstens uttalande påpekade vi i en artikel att utöver de låga betygen för det lokala företagsklimatet har Köping dessutom en låg andel företagare, hög andel arbetslösa och många företag som upplever otrygghet. En artikel med officiell statistik som nu kommunalrådet hänvisar till som kampanj, felaktiga påståenden och insinuationer.

Vi har rekommenderat Köpings kommunledning att fokusera på att förbättra företagsklimatet eftersom studier visar på starka samband mellan ett gott lokalt företagsklimat och andra faktorer som ökad medborgarnöjdhet, högre regional tillväxt och fler i jobb.

Kommunalrådet har helt rätt i att konfrontation inte leder Köping framåt. Vi har därför under flera år inbjudit kommunen till dialogmöten med många av kommunens företagare.

Vi på Svenskt Näringsliv har stark tilltro till Köpings kommun. Vi tycker att det är bra att kommunstyrelsens ordförande nu engagerar sig i frågan och vi ser fram emot starkare resultat och nöjdare företagare framöver. Det vore bra för Köping.

Kristin Lahed & Tony Gunnarsson

Svenskt Näringsliv Västmanland

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *