Uppdatera dasset med vattenburen klosset: Maildiskussion med Naturskyddsföreningen ang deras syn på små avlopp, t ex torrdass

Från: Lars Hylander [mailto:kungsgarden@telia.com]
Skickat: den 6 juli 2020 20:37
Till: ‘anette.ericson@naturskyddsforeningen.se’ <anette.ericson@naturskyddsforeningen.se>
Ämne: Uppdatera dasset med vattenburen klosett?

Hej!
Lars Hylander här, tidigare medlem i Naturskyddsföreningen och kurskamrat med er tidigare GD, Svante Axelsson. Jag blev lite nyfiken på er broschyr ”Viva vatten – uppdatera ditt avlopp”. Hur ska Erik Kohlströms illustration tolkas och rubriken ”Leve vatten”? Propagerar SNF för att  utedassen ska ersättas med vattenburna klosetter?

Tacksam för snart svar trots semestertider.
Vänliga hälsningar!
Lars Hylander, Stora Prästgården, 754 40 Uppsala
______________________________________________
Från:
 Mia Svedäng [mailto:mia.svedang@naturskyddsforeningen.se]
Skickat: den 8 juli 2020 10:14
Till: Lisa Persson <lisa.persson@naturskyddsforeningen.se>; Lars Hylander <kungsgarden@telia.com>; Petra Holgersson <petra.holgersson@naturskyddsforeningen.se>; Alexandra Elias <alexandra.elias@naturskyddsforeningen.se>
Ämne: Sv: Uppdatera dasset med vattenburen klosett?

Hej Lars!

Tack för ditt mejl!

Och tack för din kommentar om Viva vatten-faktabladet om att uppdatera avloppet – så kul att du har kikat på tipsen som finns på Viva vatten-hemsidan!

Illustrationen till faktabladet Uppdatera ditt avlopp ( https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/viva_vatten_fixaavlopp.pdf ) är en lite skämtsam bild som inte visar vad faktabladet egentligen handlar om. Om man läser faktabladet så ser man att det handlar om att uppdatera gamla ineffektiva avlopp – något som det skulle vara mycket bra om det gjordes i större utsträckning än idag. Fortfarande finns 200 000 olagliga små avlopp i Sverige och åtgärdstakten är alldeles för långsam…

Vänliga hälsningar

MIA
Mia Svedäng, PhD
Sakkunnig Sötvatten
Senior Policy Advisor Freshwater
M +46 (0) 76 310 81 75
Mia.Svedang@naturskyddsforeningen.se
Hemsida: Viva vatten
naturskyddsforeningen.se

___________________________________________-

Från: Lisa Persson <lisa.persson@naturskyddsforeningen.se>

Hej Lars!
Jag skickar vidare ditt mail till Mia Svedäng som arbetar med Viva vatten-projektet hos oss. Det är hon som kan svara på detta. Vi är dock inne i semestertider nu så svaret kan komma att dröja.
Ha det gott,
Lisa Persson, Pressekreterare
_____________________________________________________

Från: Lars Hylander [mailto:kungsgarden@telia.com]
Skickat: den 8 juli 2020 22:35
Till: ‘Mia Svedäng’ <mia.svedang@naturskyddsforeningen.se>; ‘Lisa Persson’ <lisa.persson@naturskyddsforeningen.se>; ‘Petra Holgersson’ <petra.holgersson@naturskyddsforeningen.se>; ‘Alexandra Elias’ <alexandra.elias@naturskyddsforeningen.se>
Ämne: SV: Uppdatera dasset med vattenburen klosett?

Tack för svar Mia.

Varför förlöjligar ni dasset, som är den miljövänligaste och klimatsmartaste hanteringen som finns för vår avföring. Samt med resurseffektivt kretslopp av växtnäringen utan att erhålla ett farligt kretslopp av POP och giftiga tungmetaller som kadmium, kvicksilver etc.

Varför har ni valt att förlöjliga den naturvetenskapligt bästa lösningen vi har, men nämner inte korrekt de kommunala reningsverkens stora bidrag till övergödning som är flerfalt större än de små avloppens. Det blir ju inte bättre av att Du framför faktafel vad gäller små/ enskilda avlopps bidrag till övergödning. Som Du vet släpps enskilda avlopps renade spillvatten ut i mark. I mark är det brist på fosfor så växterna slåss om att ta upp fosforn som kommer dit och det blir alltså inget läckage av fosfor om spillvattnet passerar 100 m genom mark innan det når ett ytvatten.

I motsats så släpper kommunala reningsverken ut det behandlade spillvattnet efter 95% P-rening i ytvatten. Det är i ytvatten vi har problem med övergödning!

Läget förvärras av att reningsverken regelbundet bräddar, dvs släpper ut orenat avloppsvatten t ex vid stora regnmängder. Detta bidrar direkt till övergödning. Varför presenterar ni inte detta istället för att med osakligheter förlöjliga landsbygdsborna?

Vänliga hälsningar!
Lars Hylander

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *