Vätternhem/ FÖRST I VÄRLDEN MED SJÄLVFÖRSÖRJANDE HYRESHUS

FÖRST I VÄRLDEN MED SJÄLVFÖRSÖRJANDE HYRESHUS

Vätterhem, Jönköping Energi, Skanska och Yellon bygger med samlade krafter två helt självförsörjande hus på Öxnehaga, utan anslutning till några nät. Avgörande beslut för projektet fattas i oktober av Energimyndigheten och Jönköpings kommun.

Helt unikt
Off-grid husen som omfattar 44 lägenheter blir helt självförsörjande när det gäller energi, vatten, avlopp och ventilation. Projektet är unikt då det aldrig tidigare gjorts något liknande i ett flerbostadshus.

 

…… -Genom detta forskningsprojekt vill vi minska vårt klimatavtryck och dra lärdom av ny teknik och innovativa lösningar som appliceras i off-grid husen, för att sedan kunna använda delar av detta även i vårt befintliga bostadsbestånd, säger Thorbjörn Hammerth, vd Vätterhem…….

Dricksvatten tas från egen borrad brunn medan övrig vattenförsörjning kommer från regnet som fångas upp i dammar för att sedan renas och återcirkuleras. Bakom detta ligger många innovationer och hanteringen av livsmedelsvatten och hygienvatten sker på olika sätt.

Avloppet renas och återcirkuleras via forcerad rening och när det gäller ventilationen ska termitventilation som använder markens kyla respektive värme beroende på säsong testas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *