Forskning.se/ Otillräckligt renat avloppsvatten hot mot hälsan

Antibiotika resistenta bakterier läcker ut i Svartån enligt en ny studie.
https://www.forskning.se/2020/06/16/otillrackligt-renat-avloppsvatten-hot-mot-halsan

”– Vi hittade visserligen CPE-bakterier i miljön, men inte i några stora mängder. De fanns inte heller uppströms i Svartån eller i Hemfjärden, vilket är goda nyheter.”
Kan man dra slutsatsen att små avlopp är säkrare än KARV? Kanske även stenkistor vars lägsta punkt ligger betryggande ovan grundvattenytan kan tillåtas?
___________________________________________________________

Ytterligare ett klipp ur artikeln från forskning.se

……… De största halterna av gener som orsakar antibiotikaresistens fanns i avloppsvattnet från just sjukhuset. Men forskarna kunde också se att generna fanns kvar i det vatten som renats i reningsverket.
– Det visar att reningsprocessen av avloppsvatten måste bli mer effektiv, om vi ska ha chans att minska eller stoppa spridningen av antibiotikaresistens…..

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *