SVT Jönköping/ VA frågan löser vi i på tomten!! – Vill bygga flerfamiljshus som inte är anslutna till el- och VA-nätet

VA frågan löser vi i på tomten!! –

Vill bygga flerfamiljshus som inte är anslutna till el- och VA-nätet

PUBLICERAD 
På Öxnehaga i Huskvarna vill Vätterhem bygga två flerfamiljshus med sammanlagt 44 lägenheter som ska vara helt självförsörjande. Fastigheterna kommer inte att vara anslutna till el-, vatten- och avloppsnätet.
– Det här är ett jättespännande projekt, säger projektledaren Pär Löfstedt…..
_______________________________________________
Projektet skall använda solel och lagra energi som vätgas: Se även denna artikel:
____________________________________________________________________
Rickard skriver vidare:

Jag tycker SVT´s artikel från Jönköping kommun är en fantastiskt artikel!! Som är värt att lyfta fram till politiker, tjänstemän/kvinnor, medborgare på hur vi ska lösa morgondagens och dagens VA problem i städer och på landsbygd.

Den nya slogan kanske ska vara: VA frågan löser vi i på tomten!! 

Det var ju någon Professor från KTH på VAK konferensen 2019 Halmstad som pratade om oväntade teknikskiften som förändrar världen! Hans presentation byggde på att alla problem/utmaningar VA sektorn står inför med avloppsystem som är för gamla och lyfte ett varningens finger att det vi håller på med idag inte kommer att vara morgondagens teknik!

Det hade varit roligt att vi testade Artikeln i VA i tidens nätverk till beslutshavare mm och se vad vi får för feedback!! En positiv artikel för en gångs skull!!
Vi vill lösa VA problemet på tomten i så utsträckning som det går eller?  
Detta var lite funderingar från mig!

Med vänliga hälsningar
Rickard Carlsson
Oxyg

____________________________________________________________

Intressant med off-grid-husen i Husqvarna. Tyvärr går det inte att få ekonomi med vätgas pga flera anledningar:

1. Säkerhetsfrågorna,

 2. Stora energiförluster pga vätgas måste komprimeras till högt tryck.

 3. Trots det höga trycket är energidensiteten väsentligt (flera gånger) lägre än för flytande ammoniak.

Skickade själv in en ansökan till Nv/Klimatklivet om att producera vätgas från solceller under sommaren och med hjälp av överskottsenergin och elektrolys lagra vätgas till vintern för att driva värmepump via bränsleceller. Akilleshälen var MYCKET DYR lagring av vätgas, som uppgår till flera miljoner för en 2-familjersanläggning. (Min ansökan avslogs pga höga kostnader, trots att vätgaslagret visade sig vara underbudgeterat med 50%!)

Men det finns ett konkurrenskraftigt alternativ – flytande ammoniak. Den blir flytande redan vid lågt tryck, därmed mindre energiförluster och mycket billigare behållare. En volymenhet ammoniak kan driva ett fordon upp till 7 gånger så långt som flytande vätgas kan. Det kan förutom energibärare även alternativt direkt användas som gödselmedel, som vi gjorde när jag började i lantbruket. Därmed kan man undvika Yaras mellanhänder.

Bränsleceller finns nu som kan nyttja ammoniak direkt utan att gå omvägen över vätgas.

Ammoniak kan tillverkas småskaligt av solenergi enligt Roger Gordon, vars forskargrupp tagit fram en synthesizer för NH3, som beräknas kosta ca 8000 CAD vid serieproduktion, dvs mindre än 100 000 SEK.

När de i Kanada talar om vätgasmedium så är det vanligen NH3 de åsyftar.

Enda nackdelarna med ammoniak är giftighet vid höga koncentrationer. Dessa koncentrationer ligger väsentligt över ammoniakhalterna som gör att vi vägrar gå in på en dåligt rengjord toalett, så läckor upptäcks raskt, till skillnad mot vätgas som är luktlös. En annan nackdel är att vätskan är korrosiv, som så många andra kemikalier inkl. vatten. Så man får tänka på det vid materialval och hantering.

Mvh!
Lars

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *