Magazin24 m. fl./ När avloppslögnen blir sanning

Nedanstående insändare är publicerad i flera lokaltidningar i sverige, bl a Sala allehanda, Västerbotten, BBlat, Norra Skåne, Sörmlands nyheter och även skickad till Havs och vattenmyndigheten (HAV).  (Inlägget är också publicerat på föreningens sida).
Detta som ett svar  på Anders Mårtenssons, VD för VVS fabrikanternas insändare under flera somrar om att det är de små avloppen som står för de stora utsläppen och övergödningen. Se länk.

Flera har efter insändarna tagit kontakt med föreningen och ansökt om medlemsskap för att stötta den i kampen om att få stopp på kommunernas hetsjakt på små avlopp och ägna sig åt de verkligt stora avloppsutsläppen ifrån kommunernas vatten och avloppsledningar och reningsverken, samt hanteringen av avloppsslammet därefter som sprids på åkrar eller dumpas på industriupplag, mossar, gruvhål mm. 

Årligen produceras 200 000 ton avloppsslam i hela Sverige. Stockholm har kört mer än 600 000 ton avloppsslam till Boliden Aitikgruva i Gällivare. Människor tvingas bo vid stinkande åkrar och har svårt att se hur de skall kunna bo kvar, t ex i Tränsta i Hallstahammar. I Graninge undrar man hur kommunen kan tvinga till toatömningar och sen köra ut det i den vackra naturen vid Viksmon.

 

När avloppslögnen blir sanning

När en lögn upprepas tillräckligt ofta blir den sanning. Det vanligaste argumentet från avloppsinspektörer är: ”Trots att det endast är 10% av befolkningen som har enskilt avlopp, så svarar de för lika stora föroreningar som resten av befolkningen.”

Om man nu ändå skall ljuga kunde man ju sagt att dessa 10% svarar för all förorening. Allt beror på vilken reningsgrad man påstår att reningsverken har i förhållande till enskilda avlopp.

Om således man skulle påstå att reningsverken har 100% reningsgrad, så måste ju all den förorening, som kommer ut i våra vattendrag komma från just de enskilda avloppen. Reningsverken släpper ju inte ut någonting – eller?

Om man skulle anta att såväl reningsverken som de enskilda avloppen har samma reningsgrad, så måste ju 90% härröra från reningsverken och bara 10% från enskilda avlopp.

I verkligheten är det just de enskilda avloppen, som enligt undersökningar har 100% reningsgrad ifall de ligger mer än 100 m från något dike. Detta genom att växtligheten tillgodogör sig alla näringsämnen. Och i så fall är det de kommunala reningsverken som står för all förorening tillsammans med jordbruket. Men detta vill den urbana befolkningen inte medge, utan det är enklare att skylla på landsbygdsbefolkningen. Det stora utsläppet från Köpenhamn för någon vecka sedan och liknande från svenska städer glömmer man snabbt. 

Just nu går Anders Mårtensson, vd för VVS-Fabrikanterna, ut i alla tidningar och rider på denna lögn. Finns det ingen som inser hur mycket merförsäljning som erhålls därigenom?

Kommunernas inspektörer lever på denna lögn och skäms inte att det är de drabbade som betalar deras lön. Lokala entreprenörer får grävjobb som ger kommunalskatt.  Till och med staten tjänar på lögnen. Kan man få någon att göra om sitt miljövänliga och fullt fungerande avlopp för styvt 100.000:-, så tjänar staten 20.000:- i moms.  

Vem företräder den lilla människan?

Föreningen VA-i-tiden genom Arne Gunnarsson Strömsnäsbruk, styrelseledamot.
Lars Göran Carlsson Ordförande i föreningen VA-i-tiden.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *