Hallstahammars- Tränsta/ Överklagan samt mailkommentarer

Hej!
Jag vill börja med att be om ursäkt till dem som har skickat mail till mig och som inte har fått något svar på dessa. Min hjärna börjar bli överbelastad så jag har inte mäktat med att läsa dem än. Jag ska försöka ta tag i det.
Förra veckan lämnade jag in en överklagan till Hallstahammars kommun som nu Länsstyrelsen behandlar. Jag överklagade bygg- och miljönämndens beslut att avslå alla mina klagomål och anmälningar. Jag bifogar överklagan med tillhörande bilagor för den som är intresserad och orkar läsa.
Jag var på polisförhör tidigare i veckan med anledning av mina polisanmälningar om nedskräpningen på Edeens åkrar och den om slamspridningen.
Är det fler här i området än min familj och Kenneth som har polisanmält? Det kan vara bra om fler hör av sig till polisen så att det inte bara ses som vanligt gnäll från en familj. Tror det krävs bred uppslutning för att de ska göra någonting åt slamspridningsärendet. Än är det inte försent att göra en insats.
Ha en trevlig midsommar!
Patricia Larson Leo
Bilagor:
För att en störning skall bedömas utgöra olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken skall tre kriterier uppfyllas:
1. Störningen skall medicinskt eller hygieniskt påverka hälsan menligt.
2. Störningen skall inte vara ringa. 3. Störningen skall inte vara tillfällig.
Bygg- och miljönämnden beslutar
att avslå klagomålet från XX som framfört klagomål på slam-spridning på fastigheten XX med anledning av att händelsen inte utgör en olägenhet för människors hälsa enligt 9 kapitlet 3 § miljöbalken (1998:808).

Vi har mått fruktansvärt dåligt av den här hanteringen, både fysiskt och psykiskt, av allt oväsen, all tung trafik som totalt tog över vägarna i bygden, allt vägdamm och slamdamm som spridits kilometervis och lagt sig på oss, våra hus, tomter, odlingar, och i våra lungor, av den fruktansvärda stanken som allt sammanlagt tvingat oss att hålla oss instängda i våra hus och trots stängda fönster och dörrar trängde stanken in i husen när det var som värst.

Kommer det här vara ett återkommande inslag?

Människor här pratar om att de ångrar att de en gång flyttat hit och det finns funderingar på om man kan bo kvar här överhuvudtaget, inte minst med tanke på om deras planerade lagring av upp till 10.000 ton avloppsslam och annat avfall blir verklighet.

Vi blir tvingade från våra hus och hem på grund av detta! Jag vet att mäklare har tagits ut hit för att personer känner sig tvingade härifrån.”

Tyvärr kom inspektörerna några dagar försent för att uppleva dammkaoset. Det hela utspelade sig förra veckan från den 21/4. Inspektörerna lyckades också ha turen att komma vid en tidpunkt när lukten inte var så påträngande som den kan vara. Idag 30/4 och igår 29/4 t.ex. efter regnet som kom, när vinden ligger på åt vårt håll har slamlukten trängt in i huset trots stängda dörrar och fönster. Det luktar inte tårta inne då. Stanken avtar beroende på om vinden går åt ett annat håll men kommer tillbaka när den vänder igen. Det innebär att odören har pågått till och från i en dryg vecka..
Vanlig gödsellukt är inte problematiskt, det hör landsbygden till. Det här är någonting helt annat. Stanken är outhärdligt vidrig och irriterar övre luftvägar och lungor när vinden ligger på.
Irritation och skador på slemhinnor, luftrör och lungor efter inandning av ångorna som slammet avger samt damm från både väg och slamspridning kan inte anses tillfälliga då symtomen ännu är bestående.

Hur ställer sig kommunen till att lakvattnet och gödningen från slamspridningen riskerar att förstöra dricksvattnet? Detta kommer föras vidare i bäckarna och dräneringarna som leder till både Svennbybäcken och Stäholmsbäcken som båda utmynnar i Mälaren.

Anser kommunen att dessa båda bäckar och Mälaren är i behov av ytterligare näringstillförsel samt bakterier, läkemedel och otaliga miljögifter som PFAS, PCB, dioxiner m.m. som slamspridningen där medför?

Om nu båda kommunerna är ok med det, hur rimmar det med att kommunerna tvångsansluter invånare vid Norr Mälarstrand i Köping och Svennby/Berg Hallstahammar för 100.000-tals kronor/fastighet för att minska minimala utsläpp därifrån, medan man låter en bonde tippa ut en hel stads årsproduktion eller ännu mer, av giftigt avloppsslam och bara harva runt det på ytan intill dessa bäckar?

Brev till Bl.a. Länsstyrelsen Västmanland, politiker, bygg- och miljönämnder + förvaltningar i Hallstahammars och Köpings kommun

Sanitär olägenhet

Vi är helt nedbrutna här i Tränsta med omnejd. Vi i min familj sitter instängda i vårt hus och gråter. Trots att alla fönster och dörrar är stängda stinker det inne hos oss på grund av Lisjös och Biototals skithantering.

De utsätter oss för en sanitär olägenhet och skadar vår hälsa. Sedan dammet och stanken uppkom har vi fått ont i våra lungor, fått svårt att andas, fått hosta, ögonen svider och näsan rinner. Vår lilla hund och våra katter hostar och nyser också och vi är inte ens den familj som bor närmast skitupplaget.

Ikväll tilltog stanken än mer, vi vet inte vad vi ska ta oss till, vi mår så fruktansvärt dåligt både psykiskt och fysiskt av det här. Vi har ingenstans att ta vägen, vi har ingen annan tillflyktsort, vi sitter i coronaisolering och tar oss ingenstans. Den här gården är vad vår familj har och har haft den över 20 år. Vissa gårdar har gått i arv i generationer. Jag bor här för att jag vill ha lugn och ro, få vara i naturen och framförallt för att få vara ifred .Ska vi som bor här vara tvungna att flytta härifrån eller begå självmord för att slippa undan denna terror som vi utsätts för?

Det kan inte vara tillåtet att skada människors hälsa på det här viset.

Snälla hjälp oss vi klarar inte mer. Stoppa eländet nu! Våra liv står på spel.

Patricia Larsson Leo, Tränsta

 Beskrivning av försiktighetsåtgärder. Endast 1100 ton slam får spridas. Totalt spreds 4300 ton (Biototal räknar torrsubstans (TS). Har kommunen  vetskapen om att det är torrsubstans som angets i tillståndet, samtidigt som antal fordon som skall köra slammet sats för att klara det på 1100 ton.
Spridningsplan
– Mängd av ämnen mot gränsvärden.
    (Av kadmiumuppnår slammet 75% av gränsvärdet! Är det näringstillförsel?)
– Beräknad mängd fosfor mot ökad intäkt av gödslingen
– Miljöavdelningens påpekande att jordarna på dessa områden inte skall förrådsgödslas pga den redan nu stora mängden fosfor. Svar från Biototal att jordarna är en klass lägre ner (III)
(Enl anmälan ovan  så skriver Patricia:
Enligt uppgifter jag har fått ska det vara havre som såtts. En uppgiftsgivare till mig har uppgett att mängden gödning och näring som spridits här överskrider den mängd näring som havre kräver och kan ta upp, att det här handlar om förrådsgödsling. I den del av landet den personen bor i är det strikt förbjudet. Hur ser det ut här? Är det tillåtet att övergödsla?

Bygg- och miljönämnden beslutade att avslå mina klagomål om slamspridningen på Uppsala 2:6 med anledning av att händelsen inte utgör en olägenhet för människors hälsa.

Jag anser att de skrivelser jag har skickat till kommunen talar starkt emot det. Händelsen har absolut varit en olägenhet för många människor och djur i bygden som jag har beskrivit i mina tidigare skrivelser. Vi har levt i ett helvete här i Tränsta med omnejd.

Jag anser att bygg- och miljönämnden inte har tagit mina klagomål på allvar.

Biototal AB och David Edeen Lisjö Säteri meddelade Hallstahammars kommun att verksamheten skulle pågå i tre dagar. I själva verket pågick den i fem dagar.

De hade också meddelat att slamtransporterna skulle uppgå till ca 30 st. När vi räknade antalet transporter den 22:a april kom vi upp till 29 st på bara en dag. Det kan också ha varit fler som vi missade, men minst 29 st kom den dagen. Transporterna pågick för fullt i tre hela dagar och tunnade ut på den fjärde dagen så transporterna var åtminstone tre gånger fler än vad som meddelats till kommunen.

Jag vill att länsstyrelsen utreder dessa punkter:

  1. Har man brutit mot miljö- och hälsoskyddslagen?
  2. Har nämnda företag brutit mot föreskrifterna angående antal ton som spridits och antal transporter som föranmälts?
  3. Har bygg- och miljönämnden brustit i sitt tillsynsansvar?
  4. Vi som är drabbade önskar skadestånd för sveda, värk och kränkande behandling samt för sanering av våra nerdammade hus, gårdar och tomter.
  5. Vi vill att företagen förbjuds fortsätta med sin slamhantering här i vårt område, både fortsatt spridning och att det planerade slamlagret stoppas.
  6. Vi vill att jordprover tas på åkern och framförallt kring dräneringsbrunnarna som jag förstod att det skulle hållas ett avstånd på 10 meter till, vilket jag starkt ifrågasätter om så har skett. Vi vill också att vattenprover tas i närliggande vattendrag och brunnar. Det är av stort intresse för oss som bor här att få reda på resultaten av dessa prover, då vi oroar oss för att också miljön har tagit stor skada av deras handlande.
____________________________________________________________________________________

Mailkommentarer:

Tänk på att det finns/åtminstone fanns tidigare en paragraf i förvaltningslagen som ger “den det angår” tätt att överklaga beslut även ifall de från start riktats mot någon annan.
Solveig
__________________________________________

Håller med om vikten av att fler än en protesterar. Som driftsledare för olika lantbruk känner jag själv till hur enkelt det är att speciellt plastpåsar till gödsel blåser iväg om man inte medvetet strävar att ta hand om dem på korrekt sätt (återvinning). Storsäckar till gödsel och utsäde blir lätt liggande där maskinerna fylls. Plast kan även skräpa på annat sätt, t ex balgarn som numera vanligen är plast och som inte ruttnar som sisalgarnet gjorde.

Det är vanligt i Sverige att kor äter upp plastgarn och sen inte får ut det ur vommen, till men för kons hälsa. Därför samlar alla seriösa djurhållare numera in plastgarnen. I värsta fall leder det annars till att kon dör av förstoppning, vilket rapporterats från Indien, där skadade djur hade 30-60 kg plast, främst från plastpåsar. https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/rapporter/Plastrapporten.pdf

Därför viktigt att ta bort balgarnen när man skär av dem för att djuren ska komma åt hö, halm etc.

Mvh! Lars
___________________________________________________

När det gäller plast så tillsätts stora mängder av plastkemikalier till slammet. Jag bifogar en artikel som Lena Jarlöv och jag har publicerat i GP.: Plast och gifter sprids i vår livsmedelsproduktion

Hälsar Gunnar
____________________________________________

Mycket viktig plastinformation Gunnar. Visar på myndigheters uppenbara inkonsekvens, där det värsta exemplet kanske är den totala avsaknaden av rimlighet och samsyn mellan HaV:s och Naturvårdsverkets agerande när det gäller samma sak – avlopp. Ett första steg är att ”avpolletera” HaV, som visat sig sakna kompetens att ansvara för enskilda avlopp. Återför de enskilda avloppen till Nv och se till att Nv stoppar spridning av gifter på åkrarna.

Vad det gäller plasten på lantbruken så är det tyvärr hemskt nedskräpat på fler lantbruk än Lissjö säteri i Surahammar. Ett lantbruk jag följt under 50 år har gårdsplanen ”armerad” med plast från ensilage, gödsel och utsäde. Det har även blivit vanligt att lämna storbalar i åkerkanter eller avsiktligt köra ut dem till viltet eller till humlor som övervintringsplats. När ungdjuren betade i hagen den kommande sommaren så åt en kviga upp ett plastnät som hade hållit ihop storbalen och avled innan djurägaren hann agera.

Dock har många lantbrukare en ekonomiskt pressad situation och hinner inte städa som man önskar. Dessutom tvingas man ofta att städa åt ”picknickare”, som slår sig ner vid natursköna besteshagar. Jag plockade igår ihop många plastförpackningar som midsommarfirare lämnat vid våra hagar från ”take away food” och andra plastförpackningar som de slängt ut från sin bil.

Däremot är risken minimal att djuren fastnar och i värsta fall bryter benen eller fastnar och dör. Plasten slits sönder. Vanligt balgarn håller för 90 kg och större djur kan slita av det samtidigt som det är svårt för djur att fastna i vanliga snören, medan näten är värre. Minns en spektakulär syn när jag för några år sen kom hem från jobbet och såg i vårt jordgubbsland baken av en råbock, som trotsat bärnätet. Han blev överraskad av mig, lyfte huvet och sprang iväg med delar av bärnätet som en blå vimpel fladdrandes från hans horn.

Ha en glad fortsättning på midsommarhelgen!
Lars
_________________________________________

Hej igen ang plast!
Fortsättning på denna länk
___________________________________________

Ang en artikel i BBlat om en hundägare som misskött sina hundar så att de kissat och bajsat på golven.
Är det värre att ha hundar som bajas och kissar inomhus, än att sprida 1 cm tjockt lager av kiss och bajs och vägskräp och biltvättars skit från reningsverkens slam på 500 000 m2 åker? Tränstaborna utsattes för 30 000 människors skit direkt utanför tomterna, och det luktade starkt av ammoniak. Så pass starkt att även om de stängde fönster och dörrar så angrep ammoniaken andningsorganen, och ögonen torades. Men när bygg och miljönämnden avgjord frågan så avslog de överklagan. Se länk
/Anders

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *