HAV webinar/ Skyddsnivå med avseende på miljöskydd

Skyddsnivå med avseende på miljöskydd (2020-05-06)

Bild 4: AR ej bindande – prövning i det enskilda fallet!

om stor risk för påverkan kan konstateras
– högre än hög skyddsnivå miljöskydd kan vara aktuellt
» också det omvända
– att lägre krav än normal skyddsnivå
miljöskydd kan ställas om det är motiverat utifrån risken för
påverkan
» avsteg kan göras helt eller partiellt

Sid 24: Vad är ett rimligt utredningskrav?

Vad är ett rimligt utredningskrav?
» Testresultat eller referenser som styrker angiven reningsförmåga
• provresultat
• annan dokumentation med beskrivning över den sökta anläggningens funktion
» Kraven ska utgå från plats och risk
» Utredning om reningskapaciteten inte har varit tillräcklig
• MÖD, M 3753-14
• MMD, M 744-16

Sid 26: Vägledning för tillsyn

» Tillsyn ger en ögonblicksbild, fler besök och andra metoder kan
behövas
• Inspektionskamera för att granska slamavskiljare, brunnar och
luftarrör
• Klucklod för bestämning av vattennivå i rör
• Rökpatroner för kontroll av ventilation i luftarrör
• Planlaser för mätning av nivåskillnader mellan mark,
grundvattenyta, spridarrör m.m.
» Helhetsbedömning ska göras
» Avloppsanläggningar med tillstånd enligt miljöbalken kan inte
förbjudas på samma sätt som äldre tillstånd, se FAQ: Vad kan
tillsynsmyndigheten göra när ett tillstånd enligt miljöbalken för en
befintlig anläggning inte följs?

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *