Upsala nya tidning/ Orenade utsläpp en del av systemet

Orenade utsläpp en del av systemet_ – Upsala Nya Tidning

Många har den senaste tiden upprörts av Köpenhamns planerade utsläpp av orenat avloppsvatten i Öresund. Nu visar det sig att detta utsläpp är en droppe i havet jämfört med de utsläppsmängder som pågått under åren 2014 till 2018. Totalt handlar den sistnämnda perioden om 120 gånger mer orenat avloppsvatten än det nu aktuella planerade utsläppet enligt danska TV2 Lorry. Frågan är vad som är uppseendeväckande?
Inte heller våra svenska cirka 1700 reningsverk har kapacitet att i varje ögonblick hantera och rena inkommande
avloppsvatten. I städer och samhällen som växer, blir befintliga reningsverk snabbt underdimensionerade. I
klimatförändringarnas kölvatten har skyfallen ökat, vilket innebär att reningskapaciteten helt enkelt inte räcker till.
Driftstörningar av olika slag är vanliga i många reningsverk, vilket gör att orenat avloppsvatten regelbundet släpps igenom, via så kallade bräddningar. Kostnaderna för att bygga ut reningsverkskapaciteten är helt enkelt för höga.
Utöver dessa bräddningar så är det vanligt med läckage från gamla avloppsledningar. Bara i Göteborg lär finnas 200 mil avloppsledningar. Hur mycket orenat avloppsvatten som därigenom tillförs havet är okänt.

De största städerna i världen ligger vid havet. Mindre städer och samhällen inne i landet har inte lika stora utsläpp, men i gengäld mynnar dessa i åar och sjöar och orsakar likartade problem med algblomning och badförbud som följd.
Kan någon vettig människa förklara varför myndigheterna försöker tvinga fastighetsägare med miljövänliga, enskilda avlopp att ansluta sig till kommunala nät – eller jaga fastighetsägare ute på landsbygden med krav på ombyggnader i prisklass 100000 kronor eller mer?

Lars Hylander

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *