2020-06-14, Den lilla människan Anna, ”Ett tankebrev till partiledare Annie Lööf och vikarierande Anders W Jonsson”

”Ett tankebrev till partiledare Annie Lööf och vikarierande Anders W Jonsson”

Söndag morgon, en kopp kaffe vid köksbordet, vilket ynnest att varje morgon få vakna här, i min trygghet, i mitt hem. På samma gång som ordet ynnest hamnade på pränt så blev jag upprörd över att det ordet trillade ner av sig självt.
Det är ingen ynnest.
Jag har jobbat hårt i 30 år för att skapat min egen frihet, min egen lycka.

Annie och Anders, varför tillåter ni att människor runt om i landet får sina liv slagna i spillror på vaga grunder?
Jag såg dig i en debatt på tv:n där du slog näven i bordet.
Varför agerar du inte likadant när människors liv och ägande står på spel?
Ute i landet pågår rena galenskaperna kring va-frågor, ja problemen är så många och komplexa så det går knappt att beskriva.
Det finns ingen logik, inget förnuft och ingen humanitet.
Men vi är många som lider och får våra liv kapade på tvivelaktiga grunder.
Tvångsåtgärder med hot om vite.
Tvångsanslutningar.
Var finns din humanistiska ådra i dessa frågor som du annars viftar med i debatter.
Hur kan det komma sig Annie/Anders, att kommunala bräddningar får ske,men bredvid, på samma plats får husägare tvångsåtgärder av sina privata avlopp på sina axlar.
Hur kommer det sig Annie/Anders att lantbrukare jobbar med samzoner för att plocka upp fosforn bl a, medan skogen omkring mig, där jag bor, utan vatten och grannar nära, inte verkar ta upp detsamma? Nej, här har markretentionen inte någon betydelse alls tydligen eftersom kommunen påstår att fosforn från mitt avlopp tydligen vandrar kilometer/milsvis?
Hur kan ni i Centerpartiet vara inaktiva till en uppluckring/underminering av äganderätten?
För det är precis det handlar om enligt mig.
Jag har läst massor av artiklar kring människoöden gällande va-frågor och jag kan se att fastighetsägare behandlas fruktansvärt illa och lagar inte följs.
Människor hunsas med som de vore spelpjäser för makteliten.
Läs va i tidens alla sidor, artiklar och debatter och se efter själv.
Och ni står ofta och pratar om småföretagen, ja det är ju bra.
Men vilka företag har etablerat sig inom va-industrin, återvinningsindustrin mfl områden?
Har ni koll på greenwashing?
Jag anser att något håller på att krackelera i ovanstående områden när batterimassor hamnar på åkrar, rötslam hamnar på odlingsmark, oseriösa va-företag och bönder kan plöja ner plast osv utan att någon reagerar/agerar trots boendes signaler till myndigheter med mycket mer…
För mig fylls mitt inre av tomhet för erat parti då jag blir så besviken.
Ett parti som säjer sig värna demokrati, som är det parti som står närmast jordbruket, som vill växla till grönt och propagerar för humanism.

Varför tillåter ni att rötslam vräks ut på odlingsmark?
Varför tillåter ni att landsbygden medborgare får detta rötslam inpå sina husknutar?
Förstår ni konsekvenserna för dessa medborgare?
Varför tillåter ni tveksamhet i slamförbudet?
Dra du näven i bordet för ordval Annie, det har jag igen åsikt om, jag tycker bara det är ytterst märkligt att du inte drar näven i bordet gällande va-frågorna när människors hela liv står på spel. Det finns andra sätt att hantera problematiken än dagens.
Och Anders, jag läser dina ord; ”vi kommer fortsatt se mer av en grön politik där hela landet får förutsättningar att växa och där tryggheten ökar”.
Ska landet växa genom att vissa medborgare drivs från sina hem för att ge plats för andra, undrar jag?
För det är vad som sker nu.
För vem ökar tryggheten undrar jag?
De som tvingas bort från sina liv/hem/hus/stugor?
Idag va-tvången.
Imorgon fjärrvärmetvånget.
I övermorgon bredbandstvånget.
Nästföljande dag tvånget att byta energikälla.
Och byta bil…
Och byta till solceller…
Och byta…vad blir det sen?
Byta fasad på huset?
Byta partner…???

Gällande va-frågor;
Vad är den gröna politiken i detta tema?
Vilken forskning tänker ni stödja/gå efter gällande grön politik i vatten och avloppsfrågor?
Tycker ni att nuvarande system med utbyggnad av kommunalt avlopp rimmar med grön politik?
Har va-industrin redogjort för hur de ska nå/jobba mot klimatmålen?

Jag tror att utdömandet av mitt avlopp hänger ihop med andra saker än miljö/hälsa eftersom man inte gjort minsta antydan till konkret bevis genom provtagningar eller beräkningar kostnadseffektivitet/propornalitet osv. Allt bygger på påstående och jag står rättslös utan kunskap/tid/pengar/makt att försvara min egendom.
Och hot om vite på 100 000 kronor…
Jag har gjorts till en miljöbov och jag lider oerhört av att påstås vara det utan att minsta objektiv sakframställan och jag kommer förlora mitt hem där jag bott sedan ca 30 år. Dessutom är jag en människa som belastar miljö/klimat mycket, mycket lite, då svider det jävligt (ursäkta)hårt att bli anklagad för just detta.
Det jag nu ser växa fram av ”det äkta miljötänket” har jag alltid levt efter, men nu är det jag som är boven, det får mig lika gråtfärdig som fly förbannad (ursäkta)
Det är uselt att behöva genomlida detta utan att politiker lyfter ett finger.
Massor av människor i landet har samma problem och makten tiger.

Varför?
Ett snabbare bostadsbyggande, landsbygdskomittens förslag punkt 43, gentrifiering, kommuners ekonomiska dilemman, Hav och vattenmyndighetens makt, jobbskapande, mm???

Anders Grönwalls utredning är inte tillräcklig.
Frågan bör behandlas större, med fler aspekter, vidare perspektiv och med mer vetenskaper inblandade.
Tills dess måste alla tvångsåtgärder/viten/tvångsanslutningar stoppas och dras tillbaka.
Det är min bestämda uppfattning.
Frågan kan inte behandlas med så liten bredd som nu.
Var finns den nationella helhetsbilden?

Och tryggheten ska öka med er politik säjer du Anders.
Ja, då får jag hoppas att ni står för det då, massor av människor har just nu ingen trygghet alls för makten driver va-frågor på alldeles uppseendeväckande sätt utan att följa lagar verkar det som och kommuner kan laborera med invånare och va-frågorna hur som helst.

Och är det förenligt med internationell lagstiftning/konventioner att ett land får underminera äganderätt?
Vad säjer FNs mänskliga rättigheter ang äganderätt?
Ja, så undrar jag, en liten människa på landet som tycker att kraven på enskilda avlopp gått över styr och att makten kan agera annorlunda om man bara plockar fram lite förnuft.
Tills vidare kommer jag stänga av tv:n när politiker dyker upp.
Jag har slutat tro på någon av er, från vänster till höger.

Har Centerpartiet blivit ett parti för stadens överlevnad och landsbygden skall omvandlas till areal att handha städernas avfall?

Varför ska enskilda människor betala hundratusentals kronor för framtida infrastruktur såsom gator i samband med kommunala va-dragningar?
Ställer sig Centerpartiet bakom detta eller inte?
Hur lyder era motiveringar om ni ställer er bakom?
Vilken väg vill Centern ta i dessa frågor?
Vatten och avlopp är en ytterst akut fråga och aldrig hör jag ett enda ord om frågan i debatter med er partiledare,
Lyft den medan tid finns, snart går det inte att rätta till vansinnigheterna som pågår och det kommer ”leva sitt eget liv”… det är min fasa.

Den gröna politiken kräver tydligen sina offer.
Det är tydligen såna som jag som ska offras.
Men är den gröna politiken grön?
Se Anders Solvarms kamp för sin sak, varför ska dessa människor som försöker hitta sunda lösningar behöva strida istället för att samhället tacksamt går tillmötes?
Naturens biologiska lösningar bör gå före ekonomiska intressen.
Allt annat är hyckleri gällande ”den gröna vågen”.

Ta ”den heta potatisen” och lyft upp den på partiledarnivå/riksdagsnivå.

Ur hjärta
Ur sinne
Med rak rygg
”Den lilla människan Anna”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *