Finspång-Bränntorp/ Förslag till ny översiktsplan

Finspångs kommun har skickat ut ett förslag till ny översiktsplan.

Det finns möjlighet att  till 14 september tycka till om förslaget till översiktsplan som just nu är ute på så kallad granskning.
Länken till  planen: https://finspang.se/nyheter/nyheter/forslagtillnyoversiktsplan.5.60b44774171ac1faf289afc5.html

Se granskningshandling för översiktsplan, flik 4.

Mailkommentar från Mikael:

Farhågan är att i det gula området planerar Finspång för att bygga flerfamiljshus och radhus och tvåvåningshus. Tills nu är Bränntorp undantagna för vatten och avlopp. Men när VA systemet byggs så kommer nuv Bräntorps fritidshusområde betala för va projektet, och därefter så bygger man nästa område.

Finspångskommun vill förstöra ett fritidsområde och göra om det till ett villasamhälle som förort?
Miljön här kommer att belastas hårt med fler boende. Norra Östergötlands pärla Bränntorps fritidsområde. Den pärlan kommer Finspångskommun att förstöra. Och de vill lägga kostnader för infrastruktur på de som redan har fritidshus där. Finspångskommun vill göra ett folkbyte. För många som har ett litet fritidshus kommer ej ha råd att ha det kvar. När de skall betala mellan 150 000 – 350 000 kr för något de inte önskat sedan till kommer säkert 10 000 kr/år i avgifter. En merkostnad med lån och nya avgifter på Ca 3 000 kr/mån. Finspångskommun värnar ej om den lilla människan och allas lika värde de ser bara till pengar och bryr sig inte om människan ingen bra kommun att leva och bo i.
Mikael

______________________
Hej det gula deras nya område, till höger vårt område. De vill att vi skall betala för deras nya skattebetalare. Rena Sovjetstaten.

Farhågan är att i det gula området planerar Finspång för att bygga flerfamiljshus och radhus och tvåvåningshus. Tills nu är Bränntorp undantagna för vatten och avlopp. Men när VA systemet byggs så kommer nuv Bräntorps fritidshusområde betala för va projektet, och därefter så bygger man nästa område.
Mikael

_____________________________________

Se granskningshandling för översiktsplan, flik 4.

4.3 Fritidshusområden

I Finspång finns 10 större fritidshusområden med fler än 30 bostäder. De flesta av dessa områden är fortfarande att betrakta som fritidshusområden, men en gradvis omvandling sker över tid. Det gäller främst de områden som har bäst utbyggd infrastruktur av exempelvis vatten och avlopp och bredband, men även de områden som har nära till större orter med service.

 

På sikt är det troligt att fritidshusområdena blir allt mer permanenta boendemiljöer eftersom de erbjuder unika lägen med nära kontakt till uppskattade natur- och kulturområden. För att möjliggöra och ta tillvara de äldre fritidshusområdenas kvaliteter, karaktär och individualitet, vilket många gånger är en starkt vägande anledning till att nya invånare söker sig till just dessa områden, är det viktigt att identifiera områdens värden samt hur Finspångs kommun kan möjliggöra utveckling genom exempelvis upprättande av detaljplan, kommunalt vatten och avlopp med mera.

 

Aktuella områden är: Bränntorp, Sunda Högsätter, Brestorp/Kilnäset, Gärtorp, Torp/Annsjön, Köp, Ingestorp, Rippestorp, Brenäs samt Ekudden.

 

Ställningstagande

  • Samtliga fritidshusområden med fler än 30 bostäder ska under planperioden fortsatt ha sin huvudsakliga användning som fritidshusområde. Undantaget Bränntorp samt Sunda Högsätter.
  • I kommande planering ska områdenas unika karaktär bevaras i den utsträckning det bedöms rimligt.
  • På sikt kan områdena anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
  • Komplettering och utbyggnad av områdena kan ställa krav på upprättande av detaljplan för att säkra tillgänglighet för kommunal service och räddningstjänst.
  • Bränntorp bedöms även vara ett utvecklingsområde, se 4.2.9 , där områdets utvecklingsmöjligheter och ställningstagande finns.
  • Sunda Högsätter är utpekat som ett område för Landsbygdsutveckling i strandnära lägre och dess utvecklingsmöjligheter och ställningstagande finns under 6.4.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *