Webredaktören tar till orda- Ytterligare ett brev (ca 20 maj) till några i nätverket för att be dem skicka in remissvar regeringskansliet ang slamutredningen

Jag har fått en del kommentarer idag per mail och tel: 
Jag vill göra alla uppmärksamma på att kommunerna runt om i Sverige kommer att följa branchföreningens rekommendationer och remissvar, dvs Svenskt Vatten. “Var skall vi annars göra av slammet” är deras mantra.”
Tyskland och Schweiz förbjuder all slamspridning på åkrar för livsmedel. 
En bit in i utredningsarbete agerade Svenskt vatten kraftfullt för att styra utredningen till att tillåta slamspridning med revaq-certifierat slam. Några stora spannmålsbönder inom LRF agerade också för att slamspridning skulle godkännas.
Biototal har för Hallstahammar-Tränstas mixningsanläggningen begärt tillstånd att hantera 0-10 000 ton avloppslam, 0-10 000 ton aska från bioeldning, mm mm. Totalt 100 000 ton.
Mängden avloppsslam från Köping blir ca 3500 ton på ett år för ca 16 000 invånare.
Jag har frågat om revaq-certifieringen kan göras när man blandat ihop flera olika avfallsfraktioner, dvs inte bara slam utan även aska etc. Ev är det så. Därmed sjunker koncentrationen av  farliga ämnen i det totala. Revaq-certifieringen kontrollerar inte speciellt många ämnen av de som finns i avloppsslam och de andra restfraktionerna.
Lade in en länk till en debatt i Land Lantbruk om slamspridning.
Patricia skriver om hur de haft det under 1: maj helgen och tidigare: :  https://va-i-tiden.se/natverket/?s=tr%C3%A4nsta+
Samtidigt ökar pressen på små enskilda avlopp. Kommunerna anställer fler miljöinspektörer som skall inspektera avloppen. Stenkistor skall dömas ut även om de bara tar emot handfatsvatten och diskvatten några veckor på sommaren. Toa löses med torrdass). Infiltrationer anses inte klara mer än 15-20 år, omgivande mark anses inte ta upp något utan föroreningarna går till vattendragen och sjöarna, minireningsverk skall vara CE märkta annars döms de ut. Det är de signalerna jag får från mail runt om i landet.
Så skriv till remissvar till slamutredningen. Det skall vara inne senast 25 maj. Längst ned på nedanstående mail hittar ni vart remissvaret skall skickas.
Skicka gärna ett mail till mig också så får jag lägga in svaren på hemsidan.
/Anders Segerberg,
Webredaktör för va-i-tiden.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *