Vilket val skall vi göra när det gäller avloppsrening: Bygga fler superreningsverk, eller stopp för tvångsanslutning om det finns andra sätt att lösa avloppen

Självfallet ska alla få veta vad avloppsvatten är och vad det innehåller när det går ut helt osminkat.  Vad som saknas är att de monopolistiska VA-lagarna som togs från USA, skrevs av VA-industrin och detta accepterades av kongressen för att industrin lovade att floder och sjöar skulle bli rena, men bara om de fick ansvar för hela kakan. Men idag finns det ingen anledning att ge det monopolet till avloppsindustrin av många fler skäl två val när vi tycker det här är för djävligt

Valmöjlighet 1.)  
Att bygga fler och större “reningsverk”, som är en aldrig sinande verksamhet för avlopp är ju inte bara de senaste teknologiska superverken — de flesta reningsverken är gamla och jag vill inte uttala mig om hur de sköts för breddning (dvs öppna upp för rakt ut i sjön när det regnar) är inte ett skötselfel, det är ytterligare en del av hela systemfelet.
Superverken (som man lovar att Henriksdal ska bli när ombyggnaden är klar…) de som producerar största volymen/vikten slam, det mest giftiga slammet för vi ska ju aldrig glömma att desto effektivare avloppsvattenrening” ju mer slam, som aldrig kan bli växtnäring !
Valmöjlighet 2.) 
 Omedelbart stopp för all tvångsanslutning till kommunalt VA såvida det inte [som lagen stipulerar] finns något alternativ till kommunalt VA men alla ska få sitta med vid bordet och ge förslag Absolut inte bara Svenskt Vatten och SKL.  Alternativ som genom markbehandling kan återföra vatten till marken skall göras med hänsyn till global grundvattenbrist (som nu orsakar extrem torka och skogsbränder)
Att snarast ge husägare bonus om de med enskilda lösningar avlastar äldre VAsystem och i takt med behoven bygga ut fler avlastande enskilda system som om möjligt anpassas till återvinning av källsorterad växtnäring. Ansamling av växtnäring tills resurser finns att återföra näringen till jordbruk.  Enskilda individer och små företag som har beprövade anläggningar bör få bidrag om de lyckas tillfredsställa användar-kunderna så vi får valmöjligheter och konkurrens. Det kommer att bli ett ramaskri från avloppsindustrin men det är ju just det vi har lärt oss av COVID 19 att när många har mycket att vinna på en förändring så är det bättre att hjälpa nykomlingar till nya regler och nya väsentliga krav som inte ens Trump kan ljuga bort … vi måste börja hushålla med dricksvatten och avvecklingen av avloppen är det säkraste och billigaste sättet att lyckas.  Kanske avloppsindustrin kan vara med och bidraga men deras vinstintresse får inte vara med och att driva utvecklingen bakom kulisserna.
Carl
PS Om det finns medhåll från er tycker jag det vore värdefullt att bli en grupp med bred kompetens som kan ge politiska råd om detta att avveckla avloppen (to dismantle the sewers).
________________________________________
Mailkommentar:
Coronan är intressant då den lyfter sårbarheten men också kraften i politiken och samhället. Under en vecka togs nytt regelverk och nya allmänna råd fram för hälsoskydd. Samma kan göras för miljö och klimatskydd. Bland dessa nya regler kan föras sådana krav du formulerat.
Apropå bräddningarna i Danmark. Siffran 140 ton p nämndes i tv. Det är i storleksordning lika mycket (troligen mångdubbelt så mycket om retention beaktas) som all den p som enskilda avlopp släpper ut till havet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *