Funderingar och mail kring utsläppen i Öresund från Svenska och danska sidan. Är det verkligen rätta siffror sverige presenterar?

Vill tipsa er om lite fler utsläpp som jämförelse med Köpenhamns usläpp i Öresund.
Det känns som att vi kastar sten i glashus. Varenda stort reningsverk i sverige släpper ut större mängder avloppsvatten helt orenat än vad Köpenhamn denna gång gör. Jämför med Köpings reningsverk för 21 500 pers + industri 1000 personekvivalenter (pe). De släpper ut ca 60 000 m3 varje år.
Så städer på 150 000 människor och mer släpper ut motsvarande mängder vid bräddningar. Därtill kontinuerliga utsläpp av det renade men inte helt rena vattnet från reningsverken. Även de föroreningarna står för stora mängder.
Ta åter Köping som jämförelse. De kontinuerliga utsläppen står för 1000 kg fosfor årligen, utsläppen vid haverier och bräddningar står för 100 kg.
För läkemedel som oftast kommer ut från urinen, släpps ca 50% rakt igenom reningsverken.
Det som blir kvar i reningsverket, slammet är förorenat av vatten från vägar, industrier, sjukhus, tandvårdskliniker, biltvättar mm. Det slammet körs iväg, ofta långt, och läggs på åkermark. På åkern odlas sedan våra livsmedel, och det är där vi låter djuren beta eller få foder ifrån. Gifterna går vidare den vägen in i oss. Det kallas av Svenskt vatten för kretslopp mellan stad och land, men riskerar att på sikt förstöra våra åkrar, på samma sätt som Östersjön. Strömming säljs nu inte i EU men i sverige, likaså insjöfisk vill inte utlandet ha.
Att bo där slam sprids, eller vid stora mixningsanläggningar ute på åkrar där det är glesbefolkat är vidrigt. Där ligger bajslukten tung, den frigjorda amoniaken gör att ögon och andingsvägar påverkas.Men staden blir av med slammet. Helt ok från Svenskt vattens sida.
Läs mer på va-i-tiden.se  och länken till nätverket.
/Anders
webansvarig för va-i-tiden hemsidorna
Ytterligare en kommentar jag fick via mail:
Apropå bräddningarna i Danmark. Siffran 140 ton P (fosfor)  nämndes i tv. Det är i storleksordning lika mycket (troligen mångdubbelt så mycket om retention beaktas) som all den P som enskilda avlopp släpper ut till havet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *