2020-05-03, Den lilla människan Anna, ”Rapport från en enskild liten människa”

”Rapport från en enskild liten människa”

Helgen är snart slut.

Min helg har varit förskräcklig.
Jag är djupt nere i skorna och gör knappt ingenting.

Jag gillar inte att vara såhär.
Jag är ingen människa som faller in i en ”offerroll”, det här handlar om att människors liv kapas av samhällets ledande makts oförmåga att se helhet och ha framförhållning i förändringsprocesser.
Samhället har också blivit så komplicerat att det behövs medborgarutbildning och ett nytt sätt att tänka kring frågan hur man får ut information ang förändringar, lagstiftning, etc etc.
Själv sitter jag ibland och ser säkert ut som en fågelholk i ansiktet och förstår inte hur jag ska kunna/hinna veta om alla förändringar/lagstiftningar osv..

Ja, jag vet.
Man anser att åtgärdstakten för att åtgärda enskilda avlopp måste ökas.
Men då undrar jag hur dessa fakta kring varje enskilt fall framkommit?
Vilken kunskap ligger till grund för bedömningen?
Från vem kommer kunskapen?
Hur säker är kunskapen man hänvisar till?

I normalfallet har jag en ganska stor förmåga att hantera det ena efter det andra, men nu gäller det saker som faktiskt måste nå folkvalda i riksdag och regering.
Det här är inget jag kan lösa själv eller har skapat själv.

Det är inte min styrka som ska ifrågasättas här utan hur samhället inte har kontroll på hur det går till i ärenden som gäller enskilda medborgares grundläggande behov, rättssäkerhet och ägande.
Det är bara att läsa va i tidens alla sidor och söka själv så ser man hur befängt allt är.

Har samhället blivit ett sådant hopkok av nivåer och olika instanser så ingen längre har kontroll, ingen tar ansvar eller kan ställas till svars utan att man har en väldigt tjock plånbok?

Ska varje enskild individ behöva ha egen jurist/advokat för att säkerställa rättsäkerhet kring grundläggande behov som i frågorna med vatten och avlopp?
I vilka frågor kommer vi att behöva det härnäst i så fall?
Mat?
Rätten till vård?
Utbildning/skola?
Vart är samhället på väg???

Hur ska människor med små medel kunna ha råd med egna juridiska ombud när man kämpar med att få vardagen att gå ihop?

Är det rimligt att så många ska behöva ta till rättshjälp för grundläggande behov?

Hur vill makten ha framtiden?

Det jag vet är att min yrkesgrupps, och många andras insatser nu i coronatider hyllas men som privatpersoner skall vi utsättas för orimligheter, krävas på tvångsåtgärder på vaga grunder, hotas och bestraffas med höga vitesbelopp, tvångsåtgärdas till kommunalt avlopp, strida mot försämringar av service på landsbygd, få rötslam inpå husknutarna, skolor läggs ner, återvinningsstationer/återvinningscentraler läggs ner alternativt glesas ut med längre avstånd, vi får sälja våra hem som sedan köps upp av bättre bemedlade för en spottstyver, att användas som sommarhus medan de som sålt får dras med skulder resten av livet utan att äga något.
Eller så är husen inget värda alls och tvånget att åtgärda har man inte råd med, så sitter man där med ett hus som inte går att sälja och med hot om vite eller utmätningar av kronofogd.
Och tro inte för en sekund att detta är några få fall.
Och även om det varit några få fall så är det definitivt, absolut inte, acceptabelt eftersom det gäller grundläggande behov.

Jag tror inte ett smack på att de små enskilda avloppen utgör så pass stor fara för miljö och hälsa att vi som land måste agera så här.

Man kan om man har någon human ådra i kroppen låta åtgärderna vänta tills ägarbyte sker ang tvångsåtgärder enskilda avlopp.
Kan kommuner tillåtas brädda så kan man ge enskilda den möjligheten.

Tvångsåtgärder till kommunala avlopp skall inte förekomma där det inte behövs då andra tekniska lösningar idag finns.
Och man ska definitivt inte påtvingas detta om man redan har godkänt avlopp.

Angående avloppsdeklarationer så anser jag att ska dessa införas så undrar jag:
•hur dessa skall utföras,?
•vad ingår rent praktiskt i dessa?
•på vilken vetenskaplig grund de kommer utgå ifrån?
•vem som skall utföra dem?
•hur kommer lagstiftning se ut kring detta?
• reglerat eller oreglerat kring avgifter?
•hur ofta skulle dessa då utföras?
•vad exakt kommer den enskilde betala för?
•vilken utbildning kommer att krävas av den som utför deklarationen
•har man gjort någon konsekvensanalys på att detta skulle göra miljönytta i förhållande till den vetenskap som finns idag ang t ex markretention etc etc?

Dessutom anser jag att samhället bör ha sådan framförhållning att påtvingas den enskilde ägaren åtgärder i sk ”utveckling” så bör man ha framförhållning 15-20 år och detta ska vara skriftligt och juridiskt klarlagt.
Hur ska vi annars kunna planlägga våra enskilda ekonomier?

Och kan vi inte planlägga våra ekonomier så lär det i slutänden också drabba de mer ekonomiskt gynnade, på ett eller annat sätt, tillika vår gemensamma framtid.

Vi sitter i samma båt, vi lever i samma värld och vi är beroende av varann hur vi än vänder och vrider på det.

Nu blev jag trött.
Fy fasen att man som liten lågavlönad, enskild medborgare,som jobbar heltid ,måste kämpa med näbbar och klor i denna fråga för att försöka bli rättvist och rätt behandlad.

Nu är det dags att bryta upp ett tag och stärka sig med en kopp kaffe på trappen.

Ur hjärta
Ur sinne
Med rak rygg
”Den lilla människan Anna”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *