2020-03-19, Den lilla människan Anna, ”Härmed ansöker jag…”

”Härmed ansöker jag…”

Som medborgare i detta avlånga land ansöker jag som landsbygdsbo/glesbygdsbo medel av pengarna som nu återigen satsas för liknande åtgärder som tidigare stödet ”Gröna städer”.

Som landsbygdsbo vill jag ansöka ur denna satsning då jag nu anser att motsvarande satsning inte finns för ”Grön landsbygd”.

Jag hittar nyckelord i det nya stödet från 2019; ”Nytt stöd för gröna och trygga samhällen”(regeringen.se)
som också vi på landsbygden äskar:

Nyckelorden jag hittar i ovanstående text och hänvisning till varför jag ansöker som landsbygdsbo nedan:

1) Lösa miljökrisen
Jag ansöker ur denna satsning då jag som landsbygdsbo anser att medel behövs som finansiellt stöd för av vi medborgare på landet behöver pengarna för att få bort/motverka rötslamshögar, pengar till skyddsutrustning till vi fått bort rötslamshögarna, få bort/ motverka giftigt slam på odlingsmark, få bort/motverka utvecklingen av kommunala avlopp med vansinnesdragningar till områden där det inte behövs då miljön tar mer skada och vi bör vara rädda om vatten och koldioxidutsläpp, askspridning som inte görs på rätt ställe, nedskräpning i naturen, utarmning av grundvatten efter anstormningar av semesterfirare, avfallssanering efter dumpat återvinningsmaterial i naturen av firmor/bolag/underleverantörer, återkommande abnorma skador orsakade av vildsvin i våra trädgårdar, skyddandet av vårat gemensamma grundvatten från galenskaper som att dra kommunalt avlopp rätt över vattentäkter, upprustning av våra gröna gemensamhetsytor i de små samhällena som nu ser ut som skit, pengar till vackra träd och blommor å kantsten utmed våra gator i småsamhällena mm mm…

2) Trygga samhällen
Ansöker medel att skicka till polisen så de kan åtminstone anställa så man ser dom någon gång per år och att det kommer bli lönt att anmäla brott, medel behövs för småsamhällen och även enskilda småbyar för finansiering av gatljus då kriminaliteten nu hittat även långt ut i skogarna, medel för ökad service på landsbygd, medel för ökade insatser för våra unga, medel för cykelbanor då man bygger om våra småvägar till stora vägar och vi har ingenstans längre att gå eller cykla eller åka moped typ, medel för finansiera alla de ökade kostnaderna vi får som privatpersoner för att all vår tid och ork går till att försöka få till skott gehör och förändringar då inga politiker begriper, medel för att få hjälp att försvara våra hus/stugor/hem och ägor i allmänhet, medel till att hjälpa individer ekonomiskt för att inte tvingas sälja sina hem/hus/stugor pga tvångsanslutningar/tvångsåtgärder av vatten/avlopp/fjärrvärme/bredband/värmekälla mm mm.

3) Social hållbarhet
Ansöker om medel för att ge människor guldkorn i tillvaron för här på landet är många av oss skit slut efter allt försvar av vår egendom och nedmonteringen av landsbygden tillika tröttheten av att kämpa mot att förvandlas från naturskönt till soptipp.

Jag läser vidare ur texten: ”Nytt stöd för gröna och trygga samhällen”(regeringen.se);

”Genom det här stödet kan olika aktörer göra våra samhällen till gröna och trivsamma platser där man kan leva ett tryggt och hållbart liv, säjer bostadsminister Per Bolund.”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *