SR P4 Kiruna/ Avloppsvatten med kiss och bajs rann ut fel väg

  • En avloppsledning från två nybyggda flerbostadshus vid Luossavaara i Kiruna har under vintern varit felaktigt kopplad till en dagvattenledning.
  • Vatten med kiss, bajs och toapapper har runnit ut i ett dike, som leder vidare till en liten damm för bland annat smältvatten.
  • Felet har åtgärdats och en anmälan har gjorts till miljökontoret, som ska titta närmare på ärendet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *