Remissvar Slamhantering: Jordbruksverket

Länk: Remissvar Slamhantering: Jordbruksverket

Hållbar slamhantering
Ert Dnr: M2020/00078/Ke.
Jordbruksverket har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet Hållbar
slamhantering som lämnats av utredningen om en giftfri och cirkulär återföring
av fosfor från avloppsslam (SOU 2020:3).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *