Köping/ Vart körs slammet iväg för Köping?

Hejsan

Angående slam från Köpings reningsverk.
I de uppgifter jag fick från Köpings Kommun i slutet av februari om slam från reningsverket framgick att man till slutet av förra året fått slammet omhändertagit av Biototal. Därefter har Biototal inte haft möjlighet att ta hand om slammet. Biototal har inte velat tala om för mig vart man levererat slammet!  Därefter har Ragnsells tagit hand om leveranserna som  sker till Kristinehamn, Filipstad och Kil.
Där har det både lagrats och Spridits  samt även komposterats enligt de uppgifter jag fått, inget som miljöenheterna i respektive kommun har kännedom om när jag gjort förfrågan.
Inget som oroar Kommunstyrelsens ordförande Elizabeth S om man läser svaret på Interpellationen från Centerpartiet om avloppsslammets hantering från Kommunens reningsverk. Däremot var hon irriterad på BBL som ”skrämt upp” Köpingsborna genom att skriva om slammet från reningsverket.
Vår riksorganisation kommer att lämna ett remissvar på  utredningen ”Giftfri och cirkulär återförening av fosfor från avloppsslam”. Även lokala föreningar inom Naturskyddsföreningen har engagerat sig för att lämna remissvar. Slutklämmen i lokalföreningarnas remissvaret är ”Vi uppmanar regering och riksdag att skyndsamt fatta beslut om förbud mot spridning av avloppsslam med lämpliga övergångsregler”.
Med nuvarande lagstiftning inom området så kan man tydligen agera som man gör ute hos er i Tränsta utan någon myndighet kan sätta stopp!
Tack för den information jag få ta emot!  Hade lämnat en del material om slam – plattan till Martin Emtenäs & Stefan Sundströms föreställning  ”Domedagen en trallvänlig talkshow” på Teater Forum den 1/4. Tyvärr blev föreställningen inställd på grund av Corona.  Föreställningen hade efterfrågat lokalt miljöengagemang till mig.
Kämpa på hälsar
Jan Johansson
Naturskyddsföreningen / Köping
___________________________________________________________________
Jan!
Tack för ditt engagemang och upplysningarna du kommer med!
Jag frågade Köping om de hade avtal med Biototal förut och fick ett nekande svar. Det är intressant med tanke på att Köpings reningsverk inte är Revaq-certifierat men Biototal har alltså ändå tidigare tagit hand om det slammet och vägrar tala om vad de gjort med det?!
Vilken skitig bransch!
Jag förstår inte hur Elizabeth Salomonsson tänker, än mindre kan jag förstå hur hon får rösterna med sig och sitter kvar år efter år?
Jag hoppas att fler remissvar inkommer som verkar för att stoppa slamspridningen så att inte fler behöver drabbas av det som vi runt Tränsta har blivit utsatta för och att våra vattendrag, åkrar, växter, djur och människor inte blir skadade av slamspridningens negativa effekter i framtiden.
Tack för allt jobb ni gör!
Med vänlig hälsning,
Patricia Larsson Leo

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *