Hallstahammar-Tränsta/ Slamhantering- Uppbragt, förtvivlat brev

Mailkorresponens i nätverket:
Hej
Läste din artikel i Aktuell Hållbarhet och delade artikeln på mina Facebookkanaler efter som  detta berör mig och min omgivning så enormt mycket. Jag har kommenterat artikeln på detta vis :
” Vi som bor på landet i skiftet mellan Hallstahammars och Köpings kommuner har hamnat i rena HELVETET sedan David Edeen och Biototal låtit sprida HELA 4335 ton skit och annat avfall från Katrineholms/ Flens reningsverk!!! Avloppsslam som innehåller enorma mängder gift,medicinrester,tungmetaller,hormoner,virus och bakterier,PCB, pfas…säg vad det inte innehåller! Man spred detta rätt ut på våra intilliggande åkrar alldeles inpå bostäder,vattendrag och brunnar. Man fraktade hit slammet i öppna långtradare alldeles utanför våra gårdar. Bara i lördags passerade 26 långtradare med slam alldeles utanför,sedan vände de och kom tillbaks-52 vändor på våran lilla grusväg…Sedan började nästa helvete-man harvade ut den vidriga sörjan under årets hittills vackraste dagar. Dammet steg åtskilliga meter upp i luften och följde med vinden flera kilometer bort. Stanken var VEDERVÄRDIG trots att vi tillbringat många dagar inomhus med stängda dörrar och fönster. Vi slåss som vilddjur här ute men människan är inte värd ett vitten när det finns såna här skrupellösa,samvetslösa människor som skor sig ekonomiskt på oss på kostnad av vår hälsa-både den fysiska och den psykiska och vår miljö. Vi flyttade inte ut hit för 20 är sedan för att bo i ett stinkande giftigt skitträsk!!! Här var vackert med frisk luft och underbar natur. Detta har nu David Edeen,Biototal och Hallstahammars kommun fullständigt raserat! Mitt i all skiten så är det vi som mår skit!!! Och detta är bara början…får de fortsätta trots allt vårt motstånd är det HELT kört för oss,vem vill köpa våra egendomar som gränsar till ett stort jävla bajslager? Egendomar som stått här i mansåldrar,som gått i arv i många generationer…Vi kämpar,vi slåss och vi gråter. Hjälp oss den som kan! ”
 
Detta är bara en bråkdel av vad jag vill ha sagt,har bara försökt komprimera allt för att man ska orka läsa på Facebook. Vi far otroligt illa härute med bonden,företaget och kommuner som fullkomligt kör över oss.
Vi mår dåligt både fysiskt och psykiskt,hostar,ögonen rinner,svider i luftrör och lungor,vi använder frekvent näsdroppar sedan detta inträffade
Stanken tränger igenom allt beroende på hur vinden ligger på trots att vi håller stängt överallt .Man bara nonchalerar oss, Hallstahammars miljöinspektörer säger att stanken går över efter ett par dagar och att lite gödsellukt får man stå ut med när man bor på landet.. Hon har vid kontakt likställt avloppsslam med vanligt gödsel, vilket visar hur okunnig hon är om vad hon har  tillåtit här hos oss! .Men giftet finns kvar överallt,både inuti oss och omkring oss!
Biototal och bonden David Edeen har anlagt en alltigenom urusel 12 300 kvm stor betongplatta på åkern. Eftersom vi överklagat bygget av plattan och den är under utredning pga. att man ej  ansökt om bygglov för den,så dumpade och spred man slammet direkt på åkern.
Vi grannar fick ingen information om vare sig platta eller slamhantering förrän allt redan var i full färde. Plattan är under all kritik ! Det är beräknat att mellanlagra upp till 10 000 ton avloppsslam och annat avfall bland annat biobränsleaska på den.
Plattan är belägen mitt i en levande landsbygd och detta är en katastrof för oss,vi som kämpat och kämpar som galningar. Vi vet inte vad mer vi kan göra för att få stopp på galenskaperna!?
Vi har anmält till kommunerna som bara slår ifrån sig och hävdar att de inget kan göra då det inte är förbjudet att sprida slam. Nu har Hallstahammars kommun börjat skylla ifrån sig och försöka lägga ansvar på de båda  grannkommunerna Surahammar och Köping. Bonden David Edeen har sin kärnverksamhet i Surahammar,sprider slammet i Hallstahammar som i sin tur angränsar till Köping. En redig soppa…
Har du några tips om vad vi mer kan göra?
Med vänliga hälsningar,
 Kicki Larsson-Leo

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *